RCL/Rynek Zdrowia | 18-12-2018 13:45

MZ: projekt rozporządzenia ws. oceny standardów akredytacyjnych i wysokości opłat

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie.

Ewentualne uwagi do projektu można zgłaszać do 18 stycznia 2019 r. Fot. Fotolia

Jak argumentują autorzy projektu obecnie obwiązujący taryfikator opłat za przeprowadzenie procedury oceniającej nie jest dostosowany do nowych zakresów standardów akredytacyjnych, tj. poziomu kosztów przeprowadzenia przeglądu akredytacyjnego w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, stacjonarnego leczenia uzależnień oraz podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne. Wysokość opłaty nie jest adekwatna do faktycznych kosztów dokonania przeglądu w tych zakresach.

W zależności od rodzaju i wielkości podmiotu, w przypadku podstawowej opieki zdrowotnej opłaty są zbyt niskie, w przypadku mniejszych jednostek stacjonarnego leczenia uzależnień opłaty te są zbyt wysokie. Brak jest też dwustopniowej skali oceny standardów akredytacyjnych oraz nieaktualna terminologia zastosowana we wzorze certyfikatu akredytacyjnego.

Wprowadzenie zmian w obecnie obowiązujących przepisach jakie zawarte są w projekcie rozporządzenia ma na celu: wprowadzenie poziomu opłat za przeprowadzenie procedury oceniającej w podstawowej opiece zdrowotnej, stacjonarnym leczeniu uzależnień oraz inwazyjnych procedurach zabiegowych i operacyjnych oraz uszczegółowienie dotychczasowych poziomów opłat za przeprowadzenie procedury oceniającej dla leczenia szpitalnego o opłatę za realizację procedury oceniającej w jednostkach do 100 łóżek.

Rozporządzenie wprowadza między innymi także dwustopniową skalę oceny standardów akredytacyjnych, doprecyzowuje sposób sporządzania harmonogramu przeglądu akredytacyjnego oraz aktualizuje wzór certyfikatu akredytacyjnego.

Ewentualne uwagi można zgłaszać do 18 stycznia 2019 r.

Więcej: www.legislacja.rcl.gov.pl