MZ: projekt rozporządzenia ws. czynności ratunkowych udzielanych przez ratownika medycznego

Autor: RCL/Rynek Zdrowia • • 06 grudnia 2019 12:55

Resort zdrowia skierował do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

MZ: projekt rozporządzenia ws. czynności ratunkowych udzielanych przez ratownika medycznego
Projekt określa zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez ratownika medycznego Fot. Archiwum

Jak czytamy w uzasadnieniu, projektowane rozporządzenie określa zakres świadczeń zdrowotnych, które będzie mógł wykonywać ratownik medyczny. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym rozdzielenie zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika medycznego w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz w pozostałych podmiotach.

Powoduje to konieczność ponownego wydania przez ministra właściwego do spraw zdrowia rozporządzenia określającego zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez ratownika medycznego:
1) w podmiotach leczniczych;
2) w ramach ratownictwa górskiego i narciarskiego;
3) w ramach ratownictwa wodnego;
4) w ramach ratownictwa górniczego;
5) w ramach morskiej służby poszukiwania i ratownictwa;
6) na lotniskach;
7) w ramach podmiotu leczniczego wykonując zadania z zakresu zabezpieczenia medycznego imprezy masowej;
8) w ramach wykonywania transportu sanitarnego;
9) w izbach wytrzeźwień.

Dotychczas świadczenia zdrowotne przewidziane do wykonywania przez ratownika medycznego były określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz. U. poz. 587 oraz z 2017 r. poz. 1364). Rozporządzenie to utraci moc z dniem 31 grudnia 2019 r., stosownie do treści art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Więcej: rcl.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum