RCL/Rynek Zdrowia | 18-12-2018 13:30

MZ: projekt rozporządzenia w sprawie Rady Akredytacyjnej

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenie w sprawie Rady Akredytacyjnej. Jak wyjaśniają autorzy projektu wejście w życie przepisów ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzających system sieci szpitali, wypłynęło na zmiany organizacyjne podmiotów wykonujących działalność leczniczą, m.in. procesy łączenia się podmiotów leczniczych.

Proponowane rozwiązanie ma skutkować ujednoliceniem oraz zwiększeniem przejrzystości prowadzenia przeglądów akredytacyjnych. Fot. Archiwum

W wyniku tych przekształceń, rośnie liczba dużych podmiotów leczniczych o złożonej strukturze organizacyjnej, niejednokrotnie usytułowanych w wielu lokalizacjach, również w więcej niż jednym województwie. Zmiany te wpływają na organizację przeglądów akredytacyjnych, które dotychczas były realizowane przeważnie w modelu - jeden podmiot wykonujący działalność leczniczą wnioskując o udzielenie akredytacji, jeden przegląd akredytacyjny.

Projekt zmienia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie Rady Akredytacyjnej wprowadzając poszerzenie zadań Rady Akredytacyjnej o wydawanie rekomendacji w zakresie przeprowadzania procedury oceniającej podmiot wnioskujący o udzielenie akredytacji, mające na celu usprawnienie procesu udzielania akredytacji przez Ministra Zdrowia.

Jak zapewniają autorzy projektu rozporządzenia proponowane rozwiązanie będzie skutkowało ujednoliceniem oraz zwiększeniem przejrzystości prowadzenia przeglądów akredytacyjnych, jak również wprowadza wsparcie ośrodka akredytacyjnego w tym zakresie.

Więcej: www.legislacja.rcl.gov.pl