RCL, MZ/Rynek Zdrowia | 20-08-2019 20:52

MZ: projekt rozporządzenia ułatwiającego dostęp do psychiatrii dziecięcej

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji resort zdrowia opublikował we wtorek (20 sierpnia) projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

FOT. Elizabeth Albert/Flickr (CC BY 2.0); zdjęcie ilustracyjne

Ministerstwo Zdrowia podaje, że wejście w życie rozwiązań przewidzianych w projekcie pozwoli na zapewnienie "dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach nowego modelu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży oraz powinno przyczynić się do wyboru najlepszych ofert złożonych w toku postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, biorąc pod uwagę ich jakość, kompleksowość, dostępność oraz cenę".

- Projektowane zmiany będą miały zastosowanie wyłącznie do nowych postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, właściwych dla nowych zakresów świadczeń tj.: ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny, środowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - II poziom referencyjny, ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej – III poziom referencyjny - informuje resort zdrowia.

Szczegóły: legislacja.rcl.gov.pl