MZ: powstał zespół ds. krajowego planu działania w przypadku narażenia na radon

Autor: JW, MZ/Rynek Zdrowia • • 17 grudnia 2019 12:40

W poniedziałek (16 grudnia) w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano zarządzenie MZ z dnia 14 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw krajowego planu działania w przypadku narażenia na radon.

MZ: powstał zespół ds. krajowego planu działania w przypadku narażenia na radon
FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

Zespół ma być organem opiniodawczo-doradczym szefa resortu zdrowia. Do jego zadań należeć ma opracowanie (i przedstawienie do akceptacji ministrowi zdrowia) projektu krajowego planu działania w przypadku długoterminowych zagrożeń wynikających z narażenia na radon w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w miejscach pracy. Zespół ma opracować ponadto sposób monitorowania zagrożeń. Plan ma zostać przygotowany zaprezentowany do 31 marca 2020 r.

Po tym terminie Zespół ma współpracować przy jego wdrażaniu. Ma być ponadto odpowiedzialny za dokonywanie przeglądu planu, nie rzadziej niż co cztery lata, a w razie potrzeby przedłożenie ministrowi zdrowia propozycji jego zmiany.

Przewodniczącym Zespołu będzie zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, nadzorujący zadania Departamentu Higieny Środowiska.

Wydatki związane z działalnością Zespołu mają być pokrywane z budżetu państwa i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewniać ma Departament Higieny Środowiska Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a obsługę finansowo-księgową Departament Ekonomiczno-Administracyjny GIS.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum