MZ: potrzeba więcej środków na opiekę geriatryczną

Autor: DK/Rynek Zdrowia • • 26 maja 2010 20:48

Rada Naukowa przy ministrze zdrowia podsumowała efekty programu

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę (26 maja) o przygotowaniu projektu rozporządzenia w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu geriatrii.

Propozycję zmian w przepisach resort zdrowia uzasadnia procesem demograficznym i związanym z nim starzeniem się społeczeństwa oraz koniecznością zwiększania wydatków na ochronę zdrowia. Zwiększenie potencjału i rozszerzenie zakresu opieki geriatrycznej stało się obecnie niezbędne.

Ułatwienie dostępu do ambulatoryjnych i stacjonarnych placówek geriatrycznych oraz stosowanie kompleksowej oceny geriatrycznej pozwolą na zapewnienie starszym pacjentom lepszej opieki zdrowotnej, a jednocześnie na bardziej racjonalne wykorzystanie środków finansowych.

Projekt rozporządzenia określa zasady, na jakich powinny być udzielane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu geriatrii, standardy całościowej opieki geriatrycznej oraz procedury diagnostyczno-terapeutyczne, które pozwolą na zapewnienie opieki zdrowotnej nad starszymi pacjentami na wysokim poziomie.

Wśród głównych założeń w projektowanym rozporządzeniu znalazły się: wprowadzenie kompleksowego i fachowego standardu oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu geriatrii, poprawa dostępności do kwalifikowanych świadczeń geriatrycznych, uproszczenie procedur diagnostycznych dla osób w wieku 60 lat i powyżej, redukcja polifarmakoterapii.

Rada Naukowa podsumowała też efekty Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego „POLKARD” w latach 2003-2008. W ramach działań prewencyjnych programu powstały ośrodki eksperckie w dziedzinie zdrowia publicznego, epidemiologii, prewencji chorób przewlekłych i promocji zdrowia w Łodzi, Warszawie, Krakowie i Trójmieście.

Zadania realizowane w ramach prewencji były również wdrażane przez samorządy do ich programów zdrowotnych. Dzięki temu nastąpiła poprawa wiedzy z zakresu zapobiegania chorobom układu sercowo-naczyniowego w małych miastach i środowisku wiejskim.

Środki finansowe przeznaczane na realizację zadań realizowanych w ramach prewencji w latach 2003-2008 stanowiły corocznie około 9 proc. całości budżetu przeznaczonego na program „POLKARD”.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum