MZ poszerza pilotaż terapii młodych Polaków nadużywających technologii cyfrowych

Autor: oprac. WOK • Źródło: RCL, Rynek Zdrowia12 maja 2022 21:19

Dwa kolejne ośrodki dołączą do pilotażu dotyczącego terapii dzieci i młodzieży mających problemy związane z nadmiernym korzystaniem z urządzeń cyfrowych. W czwartek, 12 maja ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w tej sprawie.

MZ poszerza pilotaż terapii młodych Polaków nadużywających technologii cyfrowych
Dzieci i młodzież mają coraz częściej problemy związane z nadużywaniem technologii cyfrowych Fot. PAP/PA
  • Pilotaż "oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych" opracowany został przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ
  • MZ szacuje, że tym programem objętych zostanie około 5 tys. młodych mieszkańców Polski zagrożonych e-uzależnieniem
  • Nowela rozporządzenia w sprawie tego pilotażu przewiduje poszerzenie wykazu jego realizatorów o ośrodki w Siemianowicach Śląskich i Sosnowcu

Pilotaż będą realizować dwa dodatkowe ośrodki

12 maja Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin

Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 listopada 2021 r. (Dz. U. z poz. 2253), polega na rozszerzeniu wykazu realizatorów tego programu pilotażowego.  

W załączniku do rozporządzenia dodano dwie placówki, które będą realizować pilotaż: Centrum REHABILIS sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich oraz Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o.

Ministerstwo Zdrowia szacuje, że liczba dzieci i młodzieży problemowo korzystającej z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin - korzystających rocznie z terapii w ramach programu pilotażowego - wyniesie ok. 5 tysięcy.

Wskaźniki oceny realizacji programu pilotażowego

Pomiar wskaźników oraz ocena wyników programu pilotażowego zostanie dokonana przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie informacji zawartych w przygotowanym raporcie zawierającym analizę i ocenę wskaźników realizacji programu pilotażowego.

Wskaźniki oceny realizacji programu pilotażowego:

  • Ustalona na podstawie numerów PESEL liczba świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej w okresie roku z podziałem na dzieci i młodzież oraz członków ich rodzin
  • Liczba świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach terapii, liczona na podstawie liczby świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poszczególnym świadczeniobiorcom w okresie roku
  • Liczba świadczeniobiorców, których nie objęto opieką specjalistyczną po pierwszej wizycie
  • Liczba świadczeniobiorców objętych świadczeniami opieki zdrowotnej o charakterze pomocy krótkoterminowej, długoterminowej oraz konsultacyjnej w okresie roku
  • Liczba poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum