PAP/Rynek Zdrowia | 19-06-2012 20:02

MZ: piętnastu kandydatów na stanowisko prezesa NFZ

Piętnaście osób zgłosiło swoje kandydatury na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - poinformowała we wtorek (19 czerwca) rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia Agnieszka Gołąbek.

Zespół powołany przez ministra zdrowia oceni teraz doświadczenie zawodowe kandydatów, to, czy mają wiedzę niezbędną do wykonywania zadań oraz kompetencje kierownicze.

- Zostanie wyłonionych nie więcej niż trzech kandydatów, których zespół zaproponuje ministrowi zdrowia, a on przedstawi kandydaturę jednego z nich do akceptacji premierowi - przypomniała Gołąbek.

Jak zapisano w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prezesa NFZ powołuje premier, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra zdrowia, po zasięgnięciu opinii Rady NFZ.

Premier Donald Tusk na początku czerwca odwołał Jacka Paszkiewicza ze stanowiska prezesa NFZ. Wnioskował o to minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Wniosek pozytywnie zaopiniowało siedmiu członków Rady NFZ; jeden był przeciw. Do czasu powołania nowego prezesa Funduszu jego obowiązki pełni dotychczasowy zastępca Zbigniew Teter.

Były prezes NFZ Jacek Paszkiewicz był w ostatnich miesiącach krytykowany przez Naczelną Radę Lekarską i związki zawodowe medyków. NRL wezwała lekarzy, by nie podpisywali umów na wypisywanie recept refundowanych na warunkach, które przedstawił prezes NFZ. Medycy domagali się odwołania Paszkiewicza. Podkreślali, że wprowadził on do umów zapisy dotyczące karania lekarzy, pomimo że zostały one usunięte z ustawy refundacyjnej.

Z kolei Paszkiewicz krytykował niektóre rozporządzenia MZ. Prezes NFZ informował w marcu, że resort nie uwzględnił jego uwag do projektu rozporządzenia w sprawie recept. Zdaniem Paszkiewicza bez tych zmian nowe przepisy nie powinny wejść w życie.