MZ opublikowało projekt uchwały dotyczącej rozwoju systemu ochrony zdrowia

Autor: oprac. JJ • Źródło: RCL/Rynek Zdrowia25 czerwca 2021 17:19

Resort zdrowia opublikował w piątek projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia polityki publicznej "Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.".

Umieralność, przeciętna długość życia i długość życia w zdrowiu w Polsce odbiega od wskaźników krajów UE. Fot Shutterstock
  • Projekt identyfikuje główne wyzwania w systemie ochrony zdrowia oraz wskazuje kierunki zmian - czytamy w uzasadnieniu do uchwały
  • Umieralność, przeciętna długość życia i długość życia w zdrowiu w naszym kraju w dalszym ciągu odbiegają od średnich wskaźników dla krajów Unii Europejskiej – wskazują w uzasadnieniu projektu jego autorzy
  • Autorzy dokumentu podkreślają, że zdrowie jest nie tylko warunkiem zachowania aktywności społecznej czy ekonomicznej, ale przede wszystkim jednym z kluczowych wymiarów dobrej jakości życia

Projektowany dokument strategiczny - „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.” identyfikuje główne wyzwania w systemie ochrony zdrowia oraz wskazuje kierunki zmian.

Kontynuacja „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne”

Dokument stanowi kontynuację dokumentu strategicznego o nazwie „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne” (Policy Paper), który przedstawiał długofalową wizję rozwoju systemu ochrony zdrowia w Rzeczpospolitej Polskiej, a także cele strategiczne oraz narzędzia ich realizacji w latach 2014-2020.

Jak czytamy w OSR projektu „W związku z tym, że istotą interwencji w obszarze zdrowia jest ich systematyczność, stałość i powtarzalność, a jedynie konsekwencja działań w perspektywie wieloletniej jest gwarantem osiągnięcia zakładanych zmian zdrowotnych, dlatego należy kontynuować podjęte działania w ramach Policy Paper.

Za kontynuacja przemawiają także wskaźniki epidemiologiczne

Jak tłumaczą autorzy dokumentu: „Za koniecznością opracowania kolejnej edycji Policy Paper i konsekwentnym wdrażaniu działań mających na celu rozwój systemu ochrony zdrowia przemawiają również wskaźniki epidemiologiczne. Sytuacja zdrowotna w Rzeczpospolitej Polskiej i jej uwarunkowania ulegają systematycznej poprawie. Niemniej umieralność, przeciętna długość życia i długość życia w zdrowiu w naszym kraju w dalszym ciągu odbiegają od średnich wskaźników dla krajów Unii Europejskiej (UE), a poprawa tych wskaźników nie następuje w wystarczająco szybkim tempie.”

W uzasadnieniu dodano: „Społeczeństwo jest w istotnym stopniu obciążone chorobami cywilizacyjnymi, wynikającymi przede wszystkim z niewłaściwego stylu życia, a także zagrożone ich dalszym rozprzestrzenianiem się. A przecież zdrowie jest istotnym warunkiem rozwoju gospodarczego, gdyż zdrowe społeczeństwo przekłada się na większą produktywność oraz dłuższą aktywność zawodową.

System wciąż jest nieefektywny

Jak przyznają autorzy projektu, „system ochrony zdrowia w Rzeczpospolitej Polskiej od lat jest nieefektywny i mimo prób reformowania go, zwiększania nakładów na opiekę zdrowotną, wciąż dostrzec można brak lub bardzo ograniczoną poprawę w zakresie dostępności świadczeń zdrowotnych. Ten brak poprawy dostępności świadczeń zdrowotnych wynika nie tylko z wciąż zbyt niskiego finansowania ochrony zdrowia, ale i z procesów demograficznych (nieuchronnego starzenia się społeczeństwa).”

Przyznają również, że mamy problem z narastającymi brakami kadrowymi i starzeniem się kadr w ochronie zdrowia a pogłębił tę nieefektywność rozwój najdroższej formy opieki - szpitalnictwa.

„Towarzyszy temu nieefektywność całego systemu wskutek jego dyskoordynacji i dezorganizacji. Coraz powszechniejsze staje się przekonanie, że polski system ochrony zdrowia wyczerpał swoje możliwości reagowania na nowe wyzwania, co grozi jego głęboką zapaścią pod naciskiem nieuchronnych zjawisk demograficznych i epidemiologicznych – napisano w uzasadnieniu projektu.

Sześć głównych obszarów

Projektowany dokument strategiczny określa między innymi także działania mające na celu poprawę sytuacji w polskim systemie ochrony zdrowia, które dotyczą sześciu głównych obszarów:

• Profilaktyka i promocja zdrowia;
• Jakość, przyjazność i efektywność świadczonych usług zdrowotnych, w tym opieka koordynowana i usługi środowiskowe;
• Dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej;
• Rozwój usług cyfrowych w systemie ochrony zdrowia;
• Kadry systemu ochrony zdrowia;
• Nowoczesne technologie w sektorze zdrowia

Czytaj projekt uchwały: legislacja.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum