MZ o uznaniu szczepień przeciw COVID-19 wykonanych poza Polską i paszporcie covidowym po dawce przypominającej. KOMUNIKAT

Autor: oprac. WOK • Źródło: MZ, Rynek Zdrowia20 grudnia 2021 15:26

Na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazał się komunikat w sprawie uznania szczepienia przeciwko COVID-19 wykonanego poza granicami Polski oraz wydania Unijnego Certyfikatu COVID-19 (UCC) z uwzględnieniem dawki przypominającej.

Uznanie szczepienia przeciw COVID-19 wykonanego poza granicami Polski i wydanie paszportu covidowego - komunikat MZ FOT. PAP/Andrzej Grygiel
  • W przypadku dawki przyjętej po schemacie podstawowym, tj. przypominającej, możliwe jest wprowadzenie do krajowego systemu ewidencji szczepień tylko szczepienia przeprowadzonego szczepionką zgodną z wykazem szczepionek stosowanych jako dawka przypominająca w Polsce - podaje resort zdrowia
  • W przypadku osób, które posiadają UCC uzyskany w innym kraju w celu wprowadzenia danych do krajowego systemu ewidencji szczepień należy przedłożyć w punkcie szczepień certyfikat UCC potwierdzający przyjęcie każdej z dawek
  • Ministerstwo Zdrowia podaje też warunki niezbędne do uznania szczepienia - dokonanego za granicą - w krajowym systemie e-Zdrowie (P1) w przypadku osób, które przyjęły szczepienie poza UE i legitymują się innymi dokumentami potwierdzającymi przyjęcie szczepienia

W systemie e-Zdrowie zostanie automatycznie wygenerowany Unijny Certyfikat COVID-19 (UCC)

(...) Od dnia 22 grudnia 2021 r., każdy obywatel RP oraz cudzoziemiec uprawniony do udziału w Narodowym Programie Szczepień, który przyjął poza granicami kraju szczepienie przeciwko COVID-19 w schemacie podstawowym oraz z uwzględnieniem dawki przypominającej, szczepionką dopuszczoną do obrotu na terytorium Unii Europejskiej (UE) lub równoważną tym szczepionkom, znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - PIB może zgłosić się do wybranego punktu szczepień w celu wprowadzenia do krajowego systemu ewidencji szczepień prowadzonego w systemie e-Zdrowie (P1) szczepienia dokonanego za granicą” - podaje resort zdrowia w poniedziałkowym (20 grudnia) komunikacie.

W przypadku dawki przyjętej po schemacie podstawowym, tj. przypominającej, możliwe jest wprowadzenie do krajowego systemu ewidencji szczepień tylko szczepienia przeprowadzonego szczepionką zgodną z wykazem szczepionek stosowanych jako dawka przypominająca w Polsce.

Na podstawie wprowadzonej do systemu dokumentacji, w systemie e-Zdrowie zostanie automatycznie wygenerowany Unijny Certyfikat COVID-19 (UCC), który będzie można samodzielnie pobrać i wydrukować z Internetowego Konta Pacjenta oraz aplikacji mobilnej „mObywatel” lub poprosić o wydrukowanie UCC aplikacji podczas wizyty w punkcie szczepień lub w placówce POZ.

Przewidziane są dwie ścieżki postępowania:

  1. Dla osób, które posiadają UCC uzyskany w innym kraju
  2. Dla osób, które legitymują się innymi dokumentami potwierdzającymi przyjęcie szczepienia.

Ścieżka dla osób, które posiadają UCC uzyskany w innym kraju

W przypadku osób, które posiadają UCC uzyskany w innym kraju w celu wprowadzenia danych do krajowego systemu ewidencji szczepień należy przedłożyć w punkcie szczepień certyfikat UCC potwierdzający przyjęcie każdej z dawek. Nie wymaga się, aby certyfikat UCC był tłumaczony na język polski.

Dane odnośnie szczepienia potwierdzonego certyfikatem UCC należy wpisywać do systemu zgodnie z załączoną instrukcją. W zakresie danych brakujących - w przypadku UCC (seria) - należy w systemie wpisać „brak”.

Warunkiem niezbędnym do uznania na podstawie UCC szczepienia dokonanego za granicą w krajowym systemie e-Zdrowie (P1) jest przedłożenie przez osobę zainteresowaną następujących dokumentów w punkcie szczepień:

  1. Oryginału UCC wraz z kopią, potwierdzającego przyjęcie szczepienia przeciwko COVID- 19 poza granicami kraju,
  2. Oświadczenia osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z wprowadzeniem szczepienia wykonanego poza granicami kraju do systemu krajowego w związku z automatycznym wygenerowaniem z systemu e-Zdrowie (P1) Unijnego Certyfikatu COVID-19 po zakończeniu pełnego cyklu szczepienia (proponowany wzór oświadczenia: załącznik nr 1).

Techniczne aspekty związane z prawidłowym dodaniem e-Karty szczepienia wykonanego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie UCC w aplikacji gabinet.gov.pl zostały opisane w załączniku nr 2 do niniejszego komunikatu.

Ścieżka dla osób, które legitymują się innymi dokumentami potwierdzającymi przyjęcie szczepienia

W przypadku osób, które przyjęły szczepienie poza UE i legitymują się innymi dokumentami potwierdzającymi przyjęcie szczepienia, każdorazowo (również dla dawki szczepienia po schemacie podstawowym), warunkiem niezbędnym do uznania szczepienia dokonanego za granicą w krajowym systemie e-Zdrowie (P1) jest przedłożenie przez osobę zainteresowaną następujących dokumentów w punkcie szczepień:

  1. Oryginału wraz z kopią dokumentu (zaświadczenia) potwierdzającego przyjęcie szczepienia przeciwko COVID-19 poza granicami kraju, zgodnego z wzorem obowiązującym w państwie przyjęcia szczepienia
  2. Tłumaczenia na język polski dokumentu, o którym mowa w pkt 1 przez tłumacza przysięgłego,
  3. Oświadczenia osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z wprowadzeniem szczepienia wykonanego poza granicami kraju do systemu krajowego w związku z automatycznym wygenerowaniem z systemu e-Zdrowie (P1) Unijnego Certyfikatu COVID-19 po zakończeniu pełnego cyklu szczepienia (proponowany wzór oświadczenia: załącznik nr 1).

Dostarczone dokumenty, za wyjątkiem oryginału zaświadczenia, włącza się do dokumentacji medycznej pacjenta przechowywanej w punkcie szczepień.

Uprawnionymi do wprowadzenia do systemu e-Zdrowia dokumentacji poświadczającej przyjęcie szczepienia wykonanego poza granicami kraju są osoby, o których mowa w art. 21c ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zatrudnione w podmiocie, który przystępując do Narodowego Programu Szczepień utworzył punkt szczepień przeciwko COVID-19.

Aktualny wykaz punktów szczepień jest podawany do publicznej wiadomości w Biuletynach Informacji Publicznej na stronach internetowych poszczególnych Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Fundusz Zdrowia zgodnie z ich właściwością terytorialną oraz na mapie punktów szczepień pod linkiem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktowszczepien#/

Szczegóły i załączniki do pobrania: Komunikat nr 16 Ministra Zdrowia

Czytaj też:

MZ: jeszcze w grudniu rozporządzenie o obowiązku szczepień dla medyków

Szczepionka przeciwko COVID-19 firmy Novavax uzyskała warunkową rekomendację EMA

Coraz więcej Polaków chce zaszczepić się przeciwko COVID-19. Znamy wyniki najnowszych badań

Koronawirus. Kraska: szczepienia nie są na nieśmiertelność, tylko na koronawirusa

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum