×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

MZ o systemie akredytacji zakładów patomorfologii: do tych celów dojdziemy ewolucyjnie

Autor: IB/Rynek Zdrowia07 sierpnia 2020 06:01

Do 31 sierpnia br. do resortu zdrowia powinna trafić ostateczna wersja standardów akredytacyjnych dla zakładów patomorfologii. W tym czasie nastąpi również publikacja elektronicznej wersji wytycznych, m.in. na stronie internetowej towarzystwa naukowego w dziedzinie patomorfologii - informuje nas Ministerstwo Zdrowia.

MZ o systemie akredytacji zakładów patomorfologii: do tych celów dojdziemy ewolucyjnie
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Jak przypomina resort, realizacja projektu pn. „Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, rozpoczęła się w IV kwartale 2019 r. na podstawie Decyzji Ministra Zdrowia z dn. 04.10.2019 r

29 stycznia 2020 r. MZ podpisano umowę z Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu (WCO) na realizację usługi o charakterze eksperckim, której przedmiotem było opracowanie projektu standardów akredytacyjnych - wytycznych dla zakładów patomorfologii w zakresie standardu jakości badań patomorfologicznych i obróbki materiału do badania wraz z przeprowadzeniem kompleksowego pilotażu wdrożenia i skuteczności ww. wytycznych w wybranych 10 zakładach patomorfologii.

Zgodnie z umową, wykonawca przygotował projekt standardów akredytacyjnych. Aktualnie wytyczne są przedmiotem szeroko zakrojonych konsultacji ze środowiskiem patomorfologów, natomiast ich zaprezentowanie w wersji ostatecznej do akceptacji Ministra Zdrowia, zgodnie z założeniami projektu, zostało zaplanowane w sierpniu br.

Pilotaż
Jak wskazuje MZ, kolejnym etapem realizacji umowy z WCO, który został już zrealizowany, było przeprowadzenie pierwszej części pilotażu projektu standardów akredytacyjnych (wytycznych) w 10 zakładach patomorfologii. Na podstawie rekrutacji i kwalifikacji zakładów (w ramach postępowania konkursowego ogłoszonego i przeprowadzonego w porozumieniu z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia) wyłoniono 10 podmiotów:

1. Narodowy Instytut Onkologii, Warszawa;
2. Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk;
3. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa;
4. COP INTRA Cieszyn;
5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie;
6. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach;
7. Kliniczny Szpital Wojewódzki im. Chopina w Rzeszowie;
8. Szpital Uniwersytecki w Krakowie;
9. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
10. Narodowy Instytut Onkologii w Krakowie.

Pilotaż wytycznych rozpoczął się 30 marca 2020 r. Jednostki biorące w nim udział zgłaszały komentarze/uwagi do otrzymanych wytycznych oraz zaraportowały liczbę badań w pilotażu, tj. zgodnie z umową za okres od 30 marca do 25 maja br.

W okresie od 25 maja do 9 czerwca odbyły się wizyty pilotażowe ekspertów w jednostkach biorących udział w pilotażu, w tym w części wizyt udział wzięli przedstawiciele Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Merytoryczne uwagi zgłoszone przez jednostki biorące udział w pilotażu oraz przez ekspertów zostały zebrane i podsumowane. Stanowiły one podstawę do dalszych prac merytorycznych. Dyskusja oraz uwzględnienie bądź odrzucenie uwag odbyło się w ramach spotkania uzgodnieniowego online 29 czerwca br. Zatwierdzenie wprowadzonych zmian oraz modyfikacji miało miejsce w ramach kolejnej konferencji online zorganizowanej 10 lipca.

Obecna wersja materiałów jest wynikiem zebrania opinii i komentarzy oraz podsumowania uwag do wytycznych zgłoszonych przez jednostki biorące udział w pilotażu, a także zebranych od ekspertów oraz merytorycznie omówionych w czasie spotkań z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji.

W sierpniu br. będą miały miejsce dalsze prace w projekcie mające na celu przekazanie Ministrowi Zdrowia wersji ostatecznej wytycznych, uwzględniającej wszystkie uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji przez Ministerstwo Zdrowia oraz inne instytucje (wybrane jednostki organizacyjne podległe i organy nadzorowane przez Ministerstwo Zdrowia). Przedmiotowy etap projektu ma się zakończyć do 31 sierpnia br. W tym czasie nastąpi również publikacja elektronicznej wersji wytycznych, co najmniej na stronie internetowej towarzystwa naukowego w dziedzinie patomorfologii.

Cel - jakość
W ocenie MZ wdrożenie standardów akredytacyjnych wpłynie na podniesienie jakości badań patomorfologicznych w podmiotach leczniczych poprzez zwiększenie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem pacjenta oraz wdrożenie dobrych praktyk organizacyjnych. Posiadanie akredytacji będzie miało znaczny wpływ na podmioty lecznicze, które świadczą szpitalne usługi medyczne.  

Jak zaznacza MZ, akredytacja jest ważnym narzędziem uzyskiwania poprawy jakości świadczeń zdrowotnych, zwiększania skuteczności leczenia oraz ograniczania zdarzeń niepożądanych. Wielokierunkowe działania jakie podejmuje podmiot leczniczy dostosowując swoje funkcjonowanie do wymogów standardów akredytacyjnych mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, a w szczególności jeśli chodzi o badania patomorfologiczne oraz związane z tym bezpieczeństwo, głównie pacjentów onkologicznych. Przygotowanie do wizyty akredytacyjnej i wdrożenie standardów akredytacyjnych potwierdzone certyfikatem akredytacji udzielonej przez Ministra Zdrowia zdecydowanie zwiększa poziom bezpieczeństwa hospitalizacji i poprawy jakości usług świadczonych w szpitalu.

Planowane jest, aby takie podmioty miały preferencje przy kontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dodatkowo, wprowadzenie standardu akredytacyjnego ma między innymi wyeliminować podmioty wykonujące badania „suboptymalnie”, tj. w przypadku np. badań onkologicznych badania, których wynik nie pozwala na podjęcie właściwego leczenia.

Wdrożenie
Jednocześnie, system akredytacji ma wyznaczać cele do osiągnięcia w sposób ewolucyjny (racjonalizacja zatrudnienia, zmiana organizacji pracy, wzrost liczby nowych specjalistów) prowadząc do wskazanego celu obciążenia pracą, uzyskując przy tym wzrost jakości badań. Powyższe, w sposób bezpośredni przyczyni się do zwiększenia populacji pacjentów uzyskujących świadczenia zdrowotne wysokiej jakości.

Realizację powyższego projektu zaplanowano do połowy 2022 r. Docelowo akredytacja ma być etapem na drodze wprowadzenia odrębnego finansowania badań patomorfologicznych. Pierwsze akredytacje spodziewane są na przełomie 2021/2022 roku. Docelowo projekt przewiduje przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w zakresie standardów akredytacyjnych dla co najmniej 50 zakładów patomorfologii.

W Ministerstwie Zdrowia  opracowywany jest także projekt rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego kompleksowych badań patomorfologicznych JGPato. Obecnie projekt ma status przed konsultacjami wewnętrznymi, natomiast na przełomie lipca i sierpnia przekazany zostanie do konsultacji publicznych w trybie standardowego procedowania na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Jak przypomina MZ, diagnostyką z zakresu badań patomorfologicznych zajmują się pracownie i zakłady patomorfologii. Liczba tego typu jednostek nie jest do końca znana, ponieważ nie wszystkie szpitale umieściły te dane w swoich danych rejestrowych (kilka szpitali może być obsługiwanych przez jedną pracownię / zakład patomorfologii). Jeśli chodzi natomiast o liczbę patomorfologów, w Polsce - zgodnie z danymi Naczelnej Izby Lekarskiej - jest ponad 900 osób ze specjalizacją patomorfologii (I lub II stopnia). Zgodnie z danymi konsultanta krajowego w dziedzinie patomorfologii, czynnych zawodowo jest ponad 450 osób (dane z 2018 r.).

Czytaj: Standardy akredytacyjne w patomorfologii oznaczają racjonalizację systemu. Skorzystają na tym wszyscy

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
    PARTNERZY SERWISU
    partner serwisu
    partner serwisu

    Najnowsze