MZ/Rynek Zdrowia | 13-07-2018 14:07

MZ o rehabilitacji po leczeniu raka piersi

Jak informuje MZ, 10 lipca w Warszawie miało miejsce seminarium dot. "Ogólnopolskiego programu rehabilitacji po leczeniu raka piersi" w ramach projektu "Opracowanie koncepcji i założeń merytorycznych programów polityki zdrowotnej planowanych do wdrożenia w procedurze konkursowej" współfinansowanego ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Podczas spotkania przedstawiono cele programu profilaktycznego, którymi są: wzrost świadomości kobiet po leczeniu raka piersi w zakresie zapobiegania wczesnym i późnym powikłaniom po chirurgicznym leczeniu, zwiększenie skuteczności wczesnej oceny ryzyka wystąpienia obrzęku limfatycznego, zwiększenie świadomości profilaktyki przeciwobrzękowej, lepsze funkcjonowanie pacjentek.

Po prezentacji odbyła się dyskusja, w której udział wzięli przedstawiciele środowisk medycznych oraz organizacji pacjenckich. Toczyła się ona wokół kwestii związanej z dotarciem do pacjentów mieszkających poza ośrodkami miejskimi, daleko od wyspecjalizowanych placówek leczniczych.

Omówiono również propozycje kryteriów wyboru realizatorów programu. Wszystkie zgłoszone uwagi i spostrzeżenia zostaną przeanalizowane w dalszych pracach nad projektem programu.

Więcej: gov.pl