MZ o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego w 2012 r.

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 16 stycznia 2014 11:25

Ministerstwo Zdrowia zamieściło na swojej stronie internetowej informacje o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2012 r.

Jak podaje resort sprawozdanie dotyczy zadań zrealizowanych w 2012 r. i zostało opracowane w oparciu o informacje zawarte w sprawozdaniach ministrów właściwych ze względu na realizację celów programu, tj. Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego.

Niniejszy dokument składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział opisuje najważniejsze działania, jakie zostały podjęte w celu realizacji programu, w oparciu o sprawozdania jego realizatorów. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację celów programu przedstawia rozdział drugi. W końcowej części zestawiono wyniki obrazujące osiągnięte efekty.

Termin zgłaszania uwag upływa w terminie 7 dni od otrzymania pism.

Więcej: www2.mz.gov.pl 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum