MZ o projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Autor: PAP, MZ/Rynek Zdrowia • • 24 sierpnia 2017 19:19

Lepsza opieka skoncentrowana na pacjencie, zwiększenie roli profilaktyki i edukacji zdrowotnej, optymalizacja procesu leczenia poprzez poprawę organizacji i funkcjonowania POZ - takie m.in. cele przyjętego przez rząd w czwartek (24 sierpnia) projektu ustawy POZ wymienia Ministerstwo Zdrowia w opublikowanym komunikacie.

MZ o projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

 

Wśród celów projektu podanych przez ministerstwo są też: zwiększenie efektywności POZ i skoordynowanie działań na różnych poziomach opieki zdrowotnej, zapewnienie ciągłości leczenia i wewnętrznego nadzoru nad jakością świadczeń w POZ.

Projekt wprowadza model POZ oparty o Zespół, jego skład wejdą: lekarz POZ, pielęgniarka POZ, położna POZ.

Lekarz POZ - jako koordynator zespołu - będzie decydował o postępowaniu terapeutycznym wobec pacjenta. Zespół POZ (niezależnie od formy organizacyjno-prawnej) będzie pracował w oparciu o zasadę niezależności zawodowej swoich członków.

Lekarz POZ będzie:

• przewodnikiem pacjenta w systemie,
• zapewniał ciągłość i kompleksowość opieki nad pacjentem.

Świadczeniodawcy zostaną zobowiązani m. in. do:

­• zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej adekwatnej do wieku i płci pacjenta
• badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych, zgodnie z indywidualnym planem diagnostyki, leczenia i opieki.

Projekt ustawy wprowadza także wymóg wyznaczenia tzw. koordynatora administracyjnego. Do jego zadań będzie należała organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych (m.in. udzielanie pacjentowi informacji o tym procesie).

Wprowadzenie modelu opieki koordynowanej zostanie poprzedzone programem pilotażowym, który potrwa do 31 grudnia 2019 r.

 Projekt ustawy wprowadza obowiązek monitorowania jakości udzielanych świadczeń z zakresu POZ (m. in. dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzania i organizacji procesu udzielania świadczeń). Umożliwia także świadczeniodawcom udział w programach poprawy jakości opieki z zakresu POZ opracowanych przez odpowiedni instytut.

POZ będzie finansowana na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Źródłem tego finansowania będą środki ujęte w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Podstawą finansowania POZ będzie stawka kapitacyjna. Obok niej pojawią się:
• budżet powierzony (środki przeznaczone na zapewnienie opieki koordynowanej),
• opłata zadaniowa (dodatkowe środki przeznaczone na zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej),
• dodatek motywacyjny za wynik leczenia i jakości opieki.

"Obowiązujący system finansowania POZ nie zachęca do przyjmowania proaktywnej postawy udzielających świadczeń w POZ i koordynowania profilaktyki ani leczenia pacjentów. Chcemy wprowadzić system motywacyjny, który zagwarantuje optymalne wykorzystanie środków przeznaczonych na świadczenia zdrowotne" - informuje MZ w komunikacie.

W najbliższym czasie projekt ustawy trafi do Sejmu - informuje MZ.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
    PARTNERZY SERWISU
    partner serwisu
    partner serwisu

    Najnowsze