MZ o połączeniu NIZP-PZH i Instytutu Żywności i Żywienia

Autor: RCL/Rynek Zdrowia • • 21 listopada 2019 13:48

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano w czwartek (21 listopada) projekt rozporządzenia w sprawie połączenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie oraz Instytutu Żywności i Żywienia.

MZ o połączeniu NIZP-PZH i Instytutu Żywności i Żywienia

Celem projektowanego rozporządzenia jest połączenie instytutów badawczych uczestniczących w systemie ochrony zdrowia o nazwach: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny oraz Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła, , nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Jak argumentują projektodawcy rozporządzenia, włączenie Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny będzie miało wymierną korzyść w kompleksowym podejściu przy opracowywaniu projektu planów urzędowej kontroli i monitoringu, a także rozszerzeniu zakresu badań o nowe obszary, szczególnie o analitykę alergenów w żywności.

Korzyściami cząstkowymi, wspierającymi osiągnięcie korzyści strategicznych, wskazanych powyżej będą między innymi stworzenie zaplecza edukacyjno-szkoleniowego w zakresie analiz stanu zdrowia ludności, bezpieczeństwa epidemiologicznego i środowiskowego, bezpieczeństwa żywności, żywienia oraz zdrowego stylu życia oraz zwiększenie potencjału intelektualnego i stworzenie nowych obszarów badawczych w wyniku współdziałania w ramach jednej organizacji (skupienie w ramach jednego Instytutu jednostek realizujących badania o zbliżonej tematyce powinno przynieść także wyraźny efekt synergiczny, jeśli chodzi o zdolność stawiania i rozwiązywania problemów naukowych oraz pozyskiwania środków do ich realizacji).

Ponadto połączenie tych jednostek wpłynie na podniesienie jakości prac badawczych i świadczonych usług, wraz z ochroną patentową w kraju i zagranicą przez wykorzystanie połączonego potencjału intelektualnego, kwalifikacji i doświadczenia kadry naukowo-badawczej, oraz infrastruktury badawczej a także poszerzenie współpracy i wyższa pozycja międzynarodowa.

Zmiany umożliwia także miedzy innymi realizację programów typu „National Health and Nutrition Examination Survey”, dających pełną ocenę stanu zdrowia populacji w Polsce.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum