MZ/Rynek Zdrowia | 15-11-2010 12:14

MZ: o orzekaniu o zdolności do uprawiania sportu

Resort zdrowia przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia MZ w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież.

Projekt dotyczy orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem.

Regulacja będzie miała pozytywny wpływ na zdrowie dzieci i młodzieży, zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, poprzez zapewnienie systematycznych okresowych profilaktycznych badań lekarskich w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia o zdolności do uprawiania określonego sportu.

Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 15 grudnia 2010 r.

 

Więcej: www.mz.gov.pl