MZ o opublikowanych rozporządzeniach "sieciowych" i uwzględnionych uwagach

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 30 czerwca 2017 11:02

Biuro prasowe Ministerstwa Zdrowia przekazało nam informacje o etapie procedowania rozporządzeń dotyczących sieci szpitali i zasadniczych uwagach, jakie zostały uwzględnione w ramach konsultacji. Szczegóły poniżej.

MZ o opublikowanych rozporządzeniach "sieciowych" i uwzględnionych uwagach
Fot. PTWP

Rozporządzenia ogłoszone
Jak przekazało nam biuro prasowe Ministerstwa Zdrowia, w resorcie opracowano następujące rozporządzenia Ministra Zdrowia związane z wprowadzaniem sieci szpitali, które już zostały opublikowane:

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej;
(Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw RP 19 czerwca 2017, Dz. U. z 2017 r., poz. 1163)

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy;
(Rozporządzenie ogłoszone w Dzienniku Ustaw RP 26 czerwca 2017 r. Dz. U. z 2017 r., poz. 1242)

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania.
(Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw RP 26 czerwca 2017 r. Dz. U. z 2017 r., poz. 1225).

Projekty w RCL
Do Rządowego Centrum Legislacji, celem rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą, zostały skierowane następujące projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia: 

• Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
 
• Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
 
Jak podaje biuro prasowe, obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu zabezpieczenia.

Najważniejsze uwzględnione uwagi
Do rozporządzeń Ministra Zdrowia dotyczących sieci szpitali , w ramach konsultacji zostało zgłoszonych wiele uwag - potwierdza biuro prasowe. Uwagi te zostały zebrane w tabelach uwag sporządzonych dla każdego z aktów prawnych.

Do najistotniejszych ze zgłoszonych i uwzględnionych przez Ministerstwo Zdrowia uwag należą:

1. W zakresie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania:
• do § 2 pkt.1) dodano do wykazu badania echokardiograficzne płodu.

2. W zakresie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy:
• wskaźnik Ts,i oraz Ta,j został doprecyzowany poprzez dodanie zastrzeżenia, że jeżeli danemu świadczeniu może odpowiadać więcej niż jedna taryfa, przyjmuje się taryfę z większą liczbą jednostek rozliczeniowych, natomiast jeżeli danemu świadczeniu nie można przyporządkować dokładnej taryfy, przyjmuje się taryfę świadczenia najbardziej zbliżonego pod względem medycznym

• doprecyzowano wskaźnik D, nadając mu brzmienie: Dl,0 - dodatkowa korekta ryczałtu dla danego świadczeniodawcy l, o której mowa w art. 136c ust. 4 ustawy związana z:
- przerwą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawcę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy
albo
-  innymi uzasadnionymi sytuacjami związanymi ze zmianą zakresu działalności leczniczej świadczeniodawcy, w tym wynikającymi ze zmiany taryfy i polegającymi na zwiększeniu liczby wykonanych świadczeń opieki zdrowotnej w 2016 r.

3. W zakresie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej:
• w § 2 ust. 5 pkt 3 lit. b zmieniono minimalną wartość udzielonych świadczeń  z 15 na 13 mln zł;
• w § 3 ust. 1 wprowadzono zmianę polegającą na dodaniu profilu nefrologia, jako profilu dodatkowego dla szpitali I i II stopnia;
• w § 3 ust. 2 pkt 1 lit c wprowadzono uzupełnienie polegające na dodaniu słów "oraz w ramach poradni przyszpitalnych";
• uzupełniono treść załącznika określającego porady specjalistyczne, które będą mogły być wykonywane w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale posiadające określone profile systemu zabezpieczenia.

Opublikowane stanowiska społeczne
Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają również prace robocze nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu zabezpieczenia, które ma na celu ustalenie algorytmu obliczania ryczałtu w następnych okresach rozliczeniowych. Nie są już natomiast prowadzone prace nad innymi kolejnymi rozporządzeniami mającymi związek z wprowadzeniem sieci szpitali.

Stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych wymienionych rozporządzeń zostały już opublikowane na stronach Rządowego Centrum Legislacji i są dostępne pod następującymi linkami:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12298052/katalog/12431744#12431744
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12298054/katalog/12431820#12431820
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12298053/katalog/12431782#12431782

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum