MZ/Rynek Zdrowia | 03-08-2011 15:57

MZ o konkursie ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych

Ministerstwo Zdrowia zamieściło w środę (3 sierpnia) na swojej stronie internetowej ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, w 2011 r. dla województwa dolnośląskiego.

Na podstawie art. 15 a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) minister zdrowia zaprasza zakłady opieki zdrowotnej z terenu województwa dolnośląskiego do składania ofert na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych w 2011 r. pn. „Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym" wymienionych w załączniku do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. Nr 139, poz 1140).

Więcej: http://www.mz.gov.pl