MZ/Rynek Zdrowia | 28-02-2017 13:56

MZ o działaniach na rzecz osób z chorobami rzadkimi

Ministerstwo Zdrowia opublikowało informację o działaniach resortu na rzecz poprawy sytuacji pacjentów z chorobami rzadkimi. Utworzenie Narodowego planu dla chorób rzadkich jest początkiem tych działań.

Obecnie w MZ trwają prace nad finalną wersją dokumentu Fot. Fotolia

Narodowy plan dla chorób rzadkich jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym kierunki rozwoju w celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb pacjentów cierpiących na choroby rzadkie. Projekt planu nie jest ograniczony do kilku wybranych chorób. Dotyczy wszystkich chorób, które spełniają kryteria chorób rzadkich – wyjaśnia resort.

Obecnie w MZ trwają prace nad finalną wersją dokumentu. Po jej opracowaniu zostanie ona przedstawiona do akceptacji kierownictwu resortu i przekazana ministrowi rozwoju i finansów w celu wydania opinii dotyczącej zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju.

Następnie będzie procedowana w formie dokumentu rządowego, który musi zostać przyjęty przez Radę Ministrów. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec 2017 r.

Więcej: www.mz.gov.pl