MZ: komunikat ws. zasad odpracowania tzw. zobowiązania lojalnościowego

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 14 czerwca 2019 15:40

Resort zdrowia opublikował w piątek (14 czerwca) komunikat w sprawie interpretacji art. 16j ust. 2b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r., poz. 617 z późn. zm.) dotyczący zasad odpracowania tzw. zobowiązania lojalnościowego.

MZ: komunikat ws. zasad odpracowania tzw. zobowiązania lojalnościowego
Fot. Shutterstock

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury może złożyć deklarację dotyczącą zobowiązania do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w łącznym okresie dwóch lat z pięciu kolejnych lat przypadających od dnia uzyskania potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego przez podmioty weryfikujące odbycie szkolenia specjalizacyjnego, w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym co najmniej równoważnikowi jednego etatu, w zamian za zwiększone wynagrodzenie zasadnicze.

W przypadku pobierania zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego w okresie krótszym niż okres szkolenia specjalizacyjnego dwuletni okres wykonywania zawodu ulega proporcjonalnemu skróceniu.

Oznacza to m.in., że lekarz odpracowujący zobowiązanie może podjąć zatrudnienie w kilku różnych podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w różnych wymiarach czasu pracy w różnym okresie, proporcjonalnie do okresu pobieranego zwiększonego wynagrodzenia, w ciągu pięciu kolejnych lat przypadających od dnia uzyskania potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego. Ważne jest, aby łączny wymiar czasu pracy stanowił równoważnik pełnego etatu.

Z drugiej strony należy zwrócić uwagę, że w przypadku odpracowywania zobowiązania w niepełnym wymiarze czasu pracy w jednym podmiocie wykonującym działalność leczniczą okres odpracowywania przedłuża się o czas stanowiący różnicę między pełnym i niepełnym wymiarem czasu pracy.

Przykładowo lekarzowi zatrudnionemu wyłącznie na 1/2 etatu, który ma do odpracowania 100 dni, czas odpracowania przedłuża się do 200 dni.

Więcej: mz.gov.pl

 

 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum