XVII FORUM RYNKU ZDROWIA - NA ŻYWO

18-19 października 2021  •  WARSZAWA

Dostępność świadczeń opieki zdrowotnej – czy chodzi tylko o finansowanie?

PRZEJDŹ DO STRONY TRANSMISJI

MZ : jest projekt rozporządzenia ws. finansowania świadczeń dotyczących walki z koronawirusem

Autor: WOK, RCL/Rynek Zdrowia • • 12 marca 2020 18:27

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się w czwartek (12 marca) projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

MZ publikuje projekt rozporządzenia ws. finansowania z budżetu państwa świadczeń dot. walki z koronawirusem; FOT. PTWP

W projekcie zaproponowano przyjęcie analogicznych rozwiązań jak w przypadku finansowania przez ministra zdrowia świadczeń wysokospecjalistycznych, “o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)” - podaje MZ.

- W pierwszej kolejności podmioty, które udzieliły świadczeń opieki zdrowotnej związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 składają do właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ sprawozdania i rachunki z wykonanych świadczeń opieki zdrowotnej - wyjaśnia resort zdrowia.

- Następnie Fundusz przygotowuje sprawozdanie z rozliczonych świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa art. 9 ust. 1 ustawy, zawierające informacje o wysokości środków przekazanych na sfinansowanie tych świadczeń w podziale na oddziały wojewódzkie oraz informacje określone w załączniku do rozporządzenia i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wraz z wnioskiem o przekazanie środków finansowych, w terminie do 20. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni - wyjaśnia MZ.

Minister zdrowia przekazuje Narodowemu Funduszowi Zdrowia środki finansowe w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania.

Szczegóły: legislacja.rcl.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum