MZ: dotacja budżetowa na leczenie osób nieubezpieczonych

Autor: rcl.gov.pl/Rynek Zdrowia • • 05 czerwca 2015 11:48

Obecnie nie ma możliwości weryfikacji uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej dzieci do 18 r. życia, jak również innych członków rodzin osób ubezpieczonych - przyznano w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

MZ: dotacja budżetowa na leczenie osób nieubezpieczonych

W związku z tym opublikowane 2 czerwca propozycje zmian w ustawie o świadczeniach zakładają, żeby do końca 2018 r. wprowadzić przepis przejściowy, zgodnie z którym finansowanie świadczeń dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni odbywało się w ramach dotacji budżetowej w ustalonej z góry kwocie 320,23  mln zł rocznie.

Przekazywanie tej kwoty miałoby następować co miesiąc w 12 transzach.

Dotacja byłaby przekazywana za 2013 r. i 2014 r. (wyliczona kwota ryczałtu rocznego zostałaby jednak pomniejszona o dotychczas przekazane środki). Dotacja byłaby przekazywana za 2015 r. - z uwzględnieniem wysokość przekazanych wcześniej środków.

Czyt. Szpital wygrał proces o zapłatę za leczenie nieubezpieczonych pacjentów

Jednocześnie zapowiedziano, że NFZ będzie monitorował sytuację w tym zakresie i przedstawi ministrowi informację, która posłuży do opracowania alternatywnego pozalegislacyjnego rozwiązania trwałego w zakresie sposobu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom nieubezpieczonym.

Będzie ono stosowane po zakończeniu obwiązywania rozwiązań zawartych w niniejszym projekcie ustawy. Jego przygotowanie zalecił Zespół ds. Programowania Prac Rządu w ustaleniach z 11 marca 2015 r.

Czytaj: rcl.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum