MZ doprecyzowuje finansowanie i organizację centrów zdrowia psychicznego

Autor: JW/Rynek Zdrowia • • 05 sierpnia 2019 13:49

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (CZP). Projekt przewiduje m.in. doprecyzowanie przepisów dot. finansowania i rozliczania programu pilotażowego w kontekście ryczałtu na populację. Wskazano też jednoznacznie potrzebę zatrudniania asystentów zdrowienia.

MZ doprecyzowuje finansowanie i organizację centrów zdrowia psychicznego
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

"Potrzeba zmiany wynika przede wszystkim z doświadczeń związanych z dotychczasową realizacją programu pilotażowego w odniesieniu do założeń wskazanych w rozporządzeniu" - czytamy w uzasadnieniu. Projekt przewiduje szereg zmian w CZP, głównie w kontekście finansowo-organizacyjnym.

W projekcie proponuje się ustalenie stawki od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w wysokości stawki podstawowej (75 zł) powiększonej proporcjonalnie o wzrost sumy świadczeń psychiatrycznych wynikającej z planu finansowego NFZ z dnia 5 czerwca 2019 r. w stosunku do planu pierwotnego na 2018 r., będącego podstawą do ustalenia pierwotnej stawki.

Przepisy określają też warunki waloryzacji stawki w kolejnych okresach rozliczeniowych w oparciu o informacje zawarte w sprawozdaniach kwartalnych NFZ. Jak wyjaśnia MZ, proponowany mechanizm będzie polegał na ustalaniu wartości stawki na kolejny okres rozliczeniowy (pod warunkiem wzrostu poziomu finansowania zakresu świadczeń - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień). Wartość stawki będzie ustalana mniej więcej w połowie okresu rozliczeniowego.

Wprowadzono zwiększoną stawkę dla pacjentów domów pomocy społecznej, co - według MZ - wynika z potrzeby wielokrotnie większego zaangażowania personelu centrum w domach pomocy społecznej w porównaniu do przeciętnego mieszkańca obszaru działania centrum.

Jak przewiduje projekt, skrócony zostanie okres rozliczenia do 1,5 roku i czas zwrotu niewykorzystanych środków po tym okresie, a zmiana wynika z informacji, że część podmiotów nie przeznacza wszystkich środków na cele określone w rozporządzeniu.

W przypadku koordynacji opieki wskazano potrzebę zatrudniania w centrum asystentów zdrowienia. Jak wyjaśnia MZ, dotychczasowe brzmienie okazało się niewystarczające na rzecz rozwoju takiego zatrudnienia, a zatrudnianie asystentów zdrowienia w centrum powinno być standardem, a nie wyjątkiem.

Jak czytamy w uzasadnieniu, to zmiana doprecyzowująca wynikającą z wielokrotnie zgłaszanych przez przedstawicieli Centrali Funduszu wątpliwości w kwestii zatrudniania w centrum pracowników socjalnych. "Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zatrudnienie pracownika socjalnego jest ocenianym warunkiem m. in.: dla świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych, świadczeń dziennych psychiatrycznych dla dorosłych i świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych. Konieczne i uzasadnione jest w tym kontekście jednoznaczne potwierdzenie zasady zatrudniania pracowników socjalnych w centrum" - wskazano w uzasadnieniu.

Zmiany wprowadzono również w słowniczku - m.in. dodano definicje: bliski dostęp, interwencja czy miejsce udzielania świadczeń - co ma na celu doprecyzowanie pojęć związanych z realizacją założeń pilotażu.

Wprowadzono też rozbudowaną definicję centrum zdrowia psychicznego i zobowiązania podmiotu prowadzącego do wyodrębnienia centrum w strukturze organizacyjnej. "Część podmiotów leczniczych realizujących program pilotażowy nie wyodrębniła centrum i nie zapewniła odpowiedniego sposobu kierowania centrum zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa obowiązującą w działalności leczniczej, co utrudnia prawidłową realizację programu" - czytamy.

Nowelizacja wprowadza również zasadę, że opieka środowiskowa będzie realizowana wyłącznie przez właściwe centrum. Ograniczenie to nie dotyczy kontynuacji opieki. Z kolei opieka stacjonarna nie będzie realizowana dalej niż w sąsiednim powiecie.

Rozporządzenie mówi, że skład centrum mogą wchodzić również poradnie zdrowia psychicznego, w ramach których nie działa PZK (punkt zgłoszeniowo-konsultacyjny). Godziny pracy tych poradni są ustalane na zasadach ogólnych.

Rozporządzenie wprowadza również zmiany w planie terapii i zdrowienia oraz określa elementy, które powinien zawierać. Określone są osoby biorące udział w opracowaniu planu, a także obowiązek przedstawienia planu pacjentowi celem dokonania uzgodnienia. Zmiana zawęża obligatoryjność sporządzenia planu do pomocy czynnej.

Cały projekt znajduje wraz z uzasadnieniem znajduje się TUTAJ.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
    PARTNERZY SERWISU
    partner serwisu
    partner serwisu

    Najnowsze