MZ/Rynek Zdrowia | 18-10-2019 13:09

MZ: dokument "niezwykle ważny dla rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa" uchwalony

Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” (z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w 2018 r.), przedłożoną przez Ministra Zdrowia.

Fot. mat. prasowe SUM

- To niezwykle ważny dla rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa dokument nad którym razem ze środowiskiem pracowaliśmy. Mogę śmiało powiedzieć, że wypracowana strategia to nasz wspólny sukces – mówi wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

Głównym celem przyjętego przez rząd dokumentu jest m.in.

  • zwiększenie liczby studentów oraz poprawa jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo;
  • zmiany w systemie kształcenia podyplomowego;
  • wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej zawodu wspomagającego pracę pielęgniarek w bezpośredniej opiece nad pacjentem;
  • określenie ról i kompetencji pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia;
  • określenie faktycznej liczby pielęgniarek i liczby położnych w systemie ochrony zdrowia, wraz z określeniem docelowych wskaźników na 1 tys. mieszkańców;
  • wypracowanie przepisów dotyczących liczby oraz kwalifikacji pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia gwarantowane w poszczególnych zakresach świadczeń;
  • wypracowanie mechanizmów motywujących podmioty lecznicze, posiadające umowę z NFZ, do określenia minimalnych norm zatrudniania;

    Więcej: gov.pl