MZ chce zmienić zakres zawierania umów z NFZ bez weryfikacji?

Autor: wpolityce.pl/Rynek Zdrowia • • 16 maja 2018 13:47

Dotychczas umowę bez przeprowadzania weryfikacji szpital mógł zawierać z NFZ jedynie w szczególnych sytuacjach, tzn. gdy istniało ryzyko braku zabezpieczenia danych świadczeń zdrowotnych. Jeżeli wejdą w życie przepisy, które znalazły się w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia, możliwości zawarcia umowy z oferentem bez weryfikacji może być więcej.

MZ przekonuje, że obowiązek kontroli zaostrzy obowiązujące przepisy Fot. Archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Chodzi o projekt rozporządzenia ministra zdrowia z 20 kwietnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie ws. sposobu ogłaszania o postępowaniu ws. zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu prac.

Zapis art. 17 ust. 6, który mówi, że, "jeżeli w wyniku postępowania zawarto umowę z oferentem, o którym mowa w ust. 3, i odstąpiono od obowiązku weryfikacji, dyrektor oddziału przeprowadza kontrolę w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy przez oferenta".

Według serwisu wpolityce.pl, przytoczony przepis rozszerza zakres zawierania umów bez weryfikacji, m.in. o oferentów, którzy starają się o umowę po raz pierwszy. W serwisie czytamy też, że "proponowany przepis znosi obowiązek przeprowadzenia weryfikacji w odniesieniu do oferentów, z którymi wcześniej rozwiązano umowę w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie oferenta".

Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że w praktyce będzie to wyglądało zupełnie inaczej. Według MZ proponowany przepis wprowadza obowiązek przeprowadzenia kontroli wykonania umowy przez oferenta, w stosunku do którego odstąpiono od weryfikacji i tym samym zaostrza się obowiązujące przepisy.

Więcej: www.wpolityce.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum