MZ/Rynek Zdrowia | 23-09-2013 19:35

MZ chce zmian w ustawach o świadczeniach opieki zdrowotnej i o swobodzie działalności gospodarczej

Ministerstwo Zdrowia opublikowało w poniedziałek (23 września) projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Projekt, który został skierowany pod obrady Rady Ministrów, zapowiada istotne zmiany w zasadach kontraktowania świadczeń i kontroli świadczeniodawców.

Czytaj też: MZ szykuje nowelizację ustawy: ważne zmiany w zasadach kontraktowania świadczeń

Wprowadzono m.in. kryterium ciągłości świadczeń i uzasadniono, że ”kryterium to premiować będzie oferty świadczeniodawców realizujących obecnie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”. Uzasadniono, że ”każda zmiana świadczeniodawcy (…) zakłóca proces leczenia, a także skutkuje przerwaniem ciągłości kolejki oczekujących na udzielenie świadczenia”. Nowy oferent ma jednak szanse na kontrakt z NFZ lecz jego oferta ”powinna być lepsza, aby uzasadnić związane z jej wyborem zmiany”.

Ponadto mając na względzie uwagi NIK wskazujące m.in. na niewystarczającą liczbę kontroli wykonywanych przez NFZ i ograniczone możliwości kadrowe NFZ, proponuje się uprościć postępowania kontrolne poprzez wyłączenie przepisów art. 82 i 83 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, które mówią, że nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy oraz o czasie trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym.

Więcej: www. mz.gov.pl