RCL, PAP/Rynek Zdrowia | 14-09-2018 15:29

MZ: całkowity budżet na refundację będzie w br. większy o ponad 1 mld zł

W piątek (14 września) na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia "zmieniającego rozporządzenie ws. podziału kwoty środków finansowych w 2018 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację". Z projektu wynika, że całkowity budżet na refundację będzie w tym roku o ponad 1 mld zł większy niż w roku 2017.

Całkowity budżet na refundację będzie większy niż w ub.r. Fot. Fotolia (zdjęcie ilustracyjne)

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, "potrzeba nowelizacji wynika z projektowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia zmiany planu finansowego Funduszu na 2018 r. zakładającej zwiększenie całkowitego budżetu na refundację".

"Zgodnie z przedłożoną przez Prezesa Funduszu prognozą wzrostu całkowitego budżetu na refundację w 2018 r., wynikającą z analiz finansowych przedstawionych przez oddziały wojewódzkie Funduszu, wzrost całkowitego budżetu na refundację osiągnie ostatecznie 1.131.189.000 zł względem roku poprzedniego" - czytamy dalej.

Według tego projektu rozporządzenia ponad 295 mln zł zostanie przeznaczone na finansowanie nieobjętych dotychczas refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu. W rozporządzeniu z 2017 r. kwota ta wynosiła 70 mln zł.

Kwota ponad 26 mln zł ma być z kolei przeznaczona na finansowanie przewidywanego wzrostu refundacji w wybranych grupach limitowych wynikającego ze zmian w charakterystyce produktu leczniczego lub ze zmian praktyki klinicznej. Wcześniejsze rozporządzenie przewidywało na ten cel 3,2 mln zł.

Ponad 810 mln zł zostanie natomiast wydane na refundację świadczeń gwarantowanych z zakresu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę. Według ubiegłorocznego rozporządzenia kwota ta wynosiła 534,8 mln zł.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl