MZ: analizujemy uwagi do projektu ustawy o POZ, część uwzględniono

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 23 marca 2017 15:21

W Ministerstwie Zdrowia trwają analizy uwag zgłoszonych do projektu ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej, część z nich została uwzględniona - wynika z danych zaprezentowanych w czwartek (23 marca) przez resort zdrowia.

MZ: analizujemy uwagi do projektu ustawy o POZ, część uwzględniono
MZ: analizujemy uwagi do projektu ustawy o POZ, część uwzględniono. Fot. Archiwum

O planowanych zmianach rozmawiano w Sejmie na posiedzeniu parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki. Zmiany w porównaniu z pierwotną wersją projektu dotyczą min. tego, kto może pracować w POZ oraz rezygnacji z tzw. opieki zintegrowanej na rzecz koordynowanej.

Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w MZ Beata Rorant poinformowała, że projekt ustawy o POZ jest już po konsultacjach społecznych, w wyniku których wpłynęło kilkaset uwag. - Wciąż nad nimi pracujemy i je analizujemy; chciałabym zapewnić, że wsłuchujemy się w głos środowiska zewnętrznego - powiedziała przedstawicielka MZ.

Jak poinformowała, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu odbędzie się konferencja uzgodnieniowa, nie tylko międzyresortowa, lecz także ze środowiskiem społecznym. - Chcielibyśmy, zanim ten projekt trafi na rząd, pokazać go i omówić najczęściej pojawiające się i najistotniejsze uwagi, które zmieniły trochę jego kształt - powiedziała Rorant.

Mówiła, że projekt ustawy, jeszcze nieprzyjęty przez kierownictwo resortu zdrowia, nadal zakłada, że podstawowa opieka zdrowotna ma być oparta na medycynie rodzinnej. Zaproponowano w nim, by docelowo lekarzem POZ mógł być lekarz posiadający tytuł specjalisty w medycynie rodzinnej, a także by pielęgniarki i położne również miały odpowiednie kwalifikacje i kursy w tym obszarze.

Podkreśliła, że planowany jest okres dostosowawczy na wprowadzenie tych założeń. Zapewniła, że wszyscy, którzy "do 2025 r. znajdą się w systemie POZ, będą realizować te świadczenia bez konieczności podnoszenia swoich kwalifikacji, czy też zmiany swoich kwalifikacji". - Osoby, które nie będą spełniać tych wymagań, żeby wejść po 2025 r. do POZ będą musiały mieć kwalifikacje w zakresie medycyny rodzinnej, niezależnie od tego, czy mówimy o lekarzu, o pielęgniarce czy położnej - dodała.

Rorant przekazała, że nowy projekt odchodzi od rozwiązań tzw. opieki zintegrowanej, zapewnianej przez lekarza POZ pacjentom z wybranymi chorobami przewlekłymi. - W pierwotnej wersji projektu zakładaliśmy, że będziemy mieli do czynienia z dwoma pilotażami - opieki zintegrowanej ze środków NFZ i koordynowanej z udziałem środków unijnych i Banku Światowego. (…) Ustaliliśmy, że skupimy się na jednym pilotażu dotyczącym opieki koordynowanej - powiedziała.

Nowy projekt zakłada, że POZ będzie oparta o opiekę koordynowaną. Realizować ją ma zespół POZ składający się z lekarza, pielęgniarki i położnej. - Ten zespół oprócz tego, że będzie ze sobą współpracował, będzie zobowiązany do koordynowania opieki, która jest poza POZ, a także opieki, która można nazwać środowiskową - powiedziała.

Wyjaśniła, że POZ nadal ma być finansowana w oparciu o stawkę kapitacyjną; dodatkowo ma być wprowadzony dodatek motywacyjny jeśli chodzi o opiekę koordynowaną i dodatek zadaniowy w obszarze profilaktyki. Wskazała, że po przeprowadzeniu pilotażu zaistnieje tzw. budżet powierzony, który będzie dedykowany opiece koordynowanej.

Rorant zaznaczyła, że opieka skoordynowana nie może być na tę chwilę precyzyjnie dookreślona w projekcie, ponieważ istotne będą wyniki pilotażu, które pokażą jej kierunki i obszary. - W przyszłości opieka koordynowana będzie szczegółowo określona w aktach wykonawczych bądź zarządzeniach płatnika świadczeń gwarantowanych - przekazała.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum