MZ: Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 25 maja 2016 21:07

W informacji opublikowanej w środę (25 maja) MZ przypomina, że 28 maja obchodzimy Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego. W Polsce na stwardnienie rozsiane choruje 40-60 tys. osób.

Pacjenci ze stwardnieniem rozsianym mogą być leczeni w ramach programów lekowych Fot. Archiwum

Stwardnienie rozsiane (SM) to przewlekła choroba ośrodkowego układu nerwowego. Charakteryzuje się postępującym i/lub nawrotowym przebiegiem związanym z występowaniem rozsianych ognisk demielinizacji.

Opieka nad chorym na SM jest złożona i często wymaga współpracy neurologa z innymi specjalistami.

Terapia obejmuje: leczenie objawowe, łagodzące objawy choroby; leczenie rzutów choroby, łagodzące ich następstwa; leczenie modyfikujące naturalny przebieg choroby.

Na podstawie obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych pacjenci ze stwardnieniem rozsianym mogą być leczeni w ramach programów lekowych:.

Są to programy: "Leczenie stwardnienia rozsianego", w ramach którego finansowany jest: interferon β, octan glatirameru oraz "Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu leczenia lekami terapii pierwszego rzutu lub w szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego", w ramach którego finansowany jest: fingolimod, natalizumab.

Zgodnie z rekomendacją prezesa AOTMiT w nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej planowane jest włączenie stwardnienia rozsianego do wykazu chorób, w których udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Dzięki temu pacjenci, którzy spełnią wymagane kryteria kliniczne uwzględniające stopień ciężkości i stan zaawansowania schorzenia, będą mieli dostęp do tych świadczeń.

Obecnie trwają końcowe prace nad dookreśleniem kryteriów kwalifikacji, zgodnych z opinią konsultanta krajowego oraz rekomendacją prezesa AOTMiT.

Więcej: www.mz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum