MRPiPS: nowe programy wsparcia dla niepełnosprawnych jeszcze w tym półroczu

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 13 marca 2019 11:08

Chcemy, żeby nowe programy społeczne dotyczące wsparcia osób niepełnosprawnych, zaczęły funkcjonować w tym półroczu - podkreślił wiceminister resortu rodziny Krzysztof Michałkiewicz. Programy zakładają m.in. dostosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych.

MRPiPS: nowe programy wsparcia dla niepełnosprawnych jeszcze w tym półroczu
FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

1 stycznia weszła w życie ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON). Zapisy nowej regulacji nakładają na resort rodziny obowiązek opracowania rocznego planu działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych. Przyjęcie planu MRPiPS ogłosiło pod koniec stycznia.

Rozwiązania zaproponowane przez resort rodziny dotyczą m.in. dostosowania mieszkań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tworzenia dodatkowych, przeznaczonych dla nich usług czy zapewnienia opiekunom tzw. opieki wytchnieniowej.

Michałkiewicz w przypomniał, że pod koniec lutego minister rodziny Elżbieta Rafalska podpisała pierwszy program finansowany ze środków SFWON: usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych. Program ten jest adresowany do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, do ukończenia przez nich 75 roku życia.

Wiceministe Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformował, że w ustawie jest zapisane, że projekty mogą być realizowane przez samorządy terytorialne, za pośrednictwem wojewodów i tak też będzie realizowany ten projekt.  

Dodał, że wnioski do wojewodów o dofinansowanie usług opiekuńczych gminy mogą składać do 29 marca, a do 17 maja resort rodziny zatwierdzi wnioski do realizacji.

Wiceszef MRPiPS przypomniał, że samorządy będą także mogły skorzystać z pakietu programów "Mój dom". Celem tych programów będzie zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami odpowiednich warunków mieszkaniowych. 

- Ponadto planujemy stworzyć w gminach centra opiekuńczo-mieszkalne, w których świadczona będzie opieka dla osób niepełnosprawnych, wymagających tego typu usług. Chcemy, żeby były tam świadczone całodobowe usługi w ramach funkcjonujących na terenie centrów mieszkań dla osób niepełnosprawnych - podkreślił. Jak dodał, takie mieszkania miałyby być dostępne na określony czas, a w szczególnych przypadkach także bez ograniczeń czasowych. 

Trzecim programem w ramach pakietu "Mój dom" będzie "Mieszkanie bez barier". Polegać ma na pomocy w wynajęciu mieszkania dla osób z niepełnosprawnością lub wsparciu w zamianie mieszkania na bardziej dostosowane oraz dofinansowaniu likwidacji barier i doposażenia w zakresie konkretnych potrzeb osób niepełnosprawnych, które będą w nich zamieszkiwać.

- Chcemy, żeby wszystkie programy społeczne zaczęły funkcjonować jeszcze w tym półroczu - powiedział Michałkiewicz.

Wiceminister zwrócił uwagę, że programy finansowane z Solidarnościowego Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych są realizowane także przez inne resorty. Programem realizowanym w ramach SFWON-u jest m.in działanie Ministerstwa Zdrowia, dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej.

Michałkiewicz poinformował również, że prowadził rozmowy z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzejem Jacyną na temat podniesienia kwoty dofinansowania wózków dla niepełnosprawnych. - Teraz, wraz z funduszami z PFRON-u, możemy dofinansować kupno na kwotę około 7,5 tys. złotych, a wózki często kosztują dużo drożej - wskazał wiceminister.

Na realizację wszystkich zakładanych działań Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w tym roku będzie miał do dyspozycji około 650 mln zł. 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum