Liczba lekarzy w Polsce, czyli spór o dane lokujące nas w europejskim rankingu

Autor: PW/Rynek Zdrowia • • 13 grudnia 2017 05:49

I wyjaśnia dlaczego ministerstwo w swoich wyliczeniach przywołuje dane Naczelnej Rady Lekarskiej: - Są to dane bardziej szczegółowe. Zawierają one spis lekarzy wykonujących zawód zarówno w sektorze państwowym, jak i w sektorze prywatnym, którzy opłacają składki w izbach lekarskich.

Tak liczy GUS
Ewa Bolesławska, naczelnik Wydziału Współpracy z Mediami w Departamencie Informacji Głównego Urzędu Statystycznego potwierdza, iż według danych GUS w 2015 r. w Polsce wskaźnik liczby lekarzy - ale, jak podkreśla, pracujących bezpośrednio z pacjentem - wyniósł 2,3 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

Z informacji pochodzących z Departamentu Badań Społecznych GUS wynika, że polski wskaźnik liczby lekarzy jest wyliczony przez OECD na podstawie danych przesyłanych corocznie przez GUS do organizacji międzynarodowych: OECD, WHO, Eurostat  - w ramach tzw. Wspólnego Kwestionariusza danych niefinansowych z zakresu zdrowia (OECD/Eurostat/WHO-Europe Joint Questionnaire on Non-Monetary Health Care Statistics).

W przypadku lekarzy przekazywane są trzy kategorie danych, zgodnie z przyjętymi definicjami:
• lekarze pracujący bezpośrednio z pacjentem (praktykujących) wg podstawowego miejsca pracy,
• lekarze aktywni zawodowo,
• posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty.

Do wyliczenia wskaźnika 2,3 (na 1000 mieszkańców) przyjęto liczbę lekarzy pracujących bezpośrednio z pacjentem/praktykujących oraz liczbę ludności (wg stanu 31 XII 2015 r.). Jak zaznacza GUS w przypadku zmiennej "lekarze pracujący bezpośrednio z pacjentem" – niemal 98% wartości stanowią dane pozyskane ze sprawozdawczości Ministerstwa Zdrowia.

- Według naszej wiedzy, do porównań międzynarodowych najczęściej wykorzystywany jest wskaźnik budowany w oparciu o liczbę lekarzy pracujących bezpośrednio z pacjentem. Świadczą o tym publikowane przez organizacje międzynarodowe analizy, tablice przekrojowe czy graficzne przedstawianie problemu w przekroju krajów, z uwzględnieniem tego wskaźnika - przekazuje Ewa Bolesławska.

Odstępstwa od definicji
Jak jednak zauważa, "porównania międzynarodowe wskaźników zawsze powinny być traktowane ostrożnie". Tłumaczy: - Kraje dokonują wszelkich starań, aby przy przygotowywaniu zmiennych przekazywanych w ramach Wspólnego Kwestionariusza ściśle stosować przyjęte definicje. Jednak ze względu na możliwości i specyfikę krajowych systemów opieki zdrowotnej, występują odstępstwa od obowiązujących definicji*.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum