Liczą się nie tylko łóżka

Autor: Mariusz Kleszczewski • • 13 czerwca 2010 09:47

W Częstochowie władze samorządowe woj. śląskiego połączyły dwa duże szpitale: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny i Wojewódzki Szpital Zespolony. - Połączenie częstochowskich szpitali wynikało ze skali problemów przed jakimi stanęliśmy - jedna trzecia strat 56 marszałkowskich jednostek ochrony zdrowia w woj. śląskim była generowana przez te dwie jednostki. W 2008 roku zespół naukowców z UJ wskazał nam kierunki restrukturyzacji i prognozował, co się stanie, jeśli tego nie zrobimy - mówi Mariusz Kleszczewski, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Decyzje były konieczne, a ponieważ nie podejmowano ich zbyt długo, restrukturyzacja musi ingerować bardzo głęboko w strukturę obu placówek.

Opieramy się na 500-stronicowym opracowaniu przynoszącym szereg umiejętnie zinterpretowanych danych. Wskaźnik obłożenia łóżek nie zawsze jest miarodajny. Jak można go podnieść? Zwiększając czas pobytu pacjenta. Na okulistyce w Częstochowie czas pobytu pacjenta, to 11 dni. W innych szpitalach w woj. śląskim na oddziałach okulistycznych ten czas wynosi 4 dni.

W Sosnowcu, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5, na 27-łóżkowy oddział okulistyki do września 2009 roku przyjęto 1303 pacjentów. W tym samym okresie oddział okulistyczny w WSZ w Częstochowie na 30 łóżkach przyjął 724 pacjentów, a Wojewódzki Szpital Zespolony w Częstochowie, też na 30 łóżkach – 915 pacjentów. Oznacza to, że szpital w Sosnowcu wykonywał prawie taką samą pracę mając dwa razy mniej łóżek. Tak więc nie zawsze rzecz w liczbie łóżek na oddziale, ale w strukturze szpitala i organizacji pracy.

Zespół mierzył też według tych samych wskaźników województwa: opolskie, łódzkie, dolnośląskie. W oparciu o tę analizę mogliśmy się porównać z innymi i to porównanie wypadło na niekorzyść subregionu północnego. Dwa szpitale wojewódzkie w jednym mieście konkurowały z sobą o kontrakty, bez możliwości rozwoju.

Dzięki tej fuzji i konsolidacji widzimy też, że zwalniają się powierzchnie i możemy rozmawiać z NFZ o tworzeniu nowych, potrzebnych oddziałów, które zwiększą przychody szpitala.

Wypowiedź z konferencji Rynku Zdrowia „System opieki zdrowotnej. Ogólnopolskie problemy – regionalna perspektywa”; Katowice, 31 maja 2010 r.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum