PZ/Rynek Zdrowia | 01-09-2015 15:03

Lekarze z FPZ popierają postulaty pielęgniarek i położnych

Na stronie internetowej Porozumienia Zielonogórskiego opublikowano oświadczenie, w którym PZ odnosi się do zapowiadanego zaostrzenia protestu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Federacja Porozumienie Zielonogórskie podtrzymuje deklarowane na początku protestu poparcie dla głoszonych przez pielęgniarki postulatów.

Lekarze zrzeszeni w FPZ wyrażają swoją solidarność w walce pielęgniarek i położnych o godne warunki płacy i pracy. Wykonywany przez nie zawód "jest niezmiernie ważnym elementem systemu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa chorych. Jednak jego waga nie jest doceniania, co wyraża się przede wszystkim niskim wynagradzaniem" - czytamy w oświadczeniu.

Lekarze rodzinni nie godzą się na finansowe dyskryminowanie przez Ministerstwo Zdrowia pielęgniarek pracujących w POZ.

"Federacja Porozumienie Zielonogórskie z własnego doświadczenia wie, jak trudnym partnerem jest Ministerstwo Zdrowia. Tym bardziej życzymy pielęgniarkom wytrwałości, jednocześnie zapewniając, że sprzeciwiamy się wszelkim próbom antagonizowania środowisk medycznych" - piszą lekarze z FPZ.

Więcej: www.federacjapz.pl