WOK/Rynek Zdrowia | 19-09-2016 05:24

Lekarze przed HCC 2017: nie zamykajmy się w swoich specjalnościach

Druga edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC) odbędzie w dniach 9-11 marca 2017 r. w Katowicach. - Jednym z wielu tematów, które powinny znaleźć się w programie przyszłorocznego Kongresu, jest współpraca lekarzy różnych specjalności - mówili zgodnie eksperci podczas pierwszego spotkania Rady Naukowej HCC 2017.

FOT. Fotolia; zdjęcie ilustracyjne

Zdaniem Jacka Krajewskiego, prezesa Federacji Porozumienie Zielonogórskie (zrzesza lekarzy rodzinnych), nową jakość przyszłorocznego Kongresu Wyzwań Zdrowotnych mogą stanowić zajęcia warsztatowe dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, prowadzone przez specjalistów - m.in. z zakresu ortopedii, okulistyki, onkologii czy chorób płuc.

Przepływ wiedzy między specjalistami a lekarzami POZ
- Marzec przyszłego roku to bardzo dobry dobry czas także na dyskusję o roli i miejscu lekarzy rodzinnych w opiece koordynowanej. Będziemy już wtedy znać kształt projektu Ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ), która ma wejść w życie 1 lipca 2017 r. - podkreślał w piątek (16 września) prezes Porozumienia Zielonogórskiego, biorący udział w pracach Rady Naukowej HCC 2017.

Przypomniał, że Bank Światowy przygotował trzy modele opieki koordynowanej, określające m.in. zasady relacji między lekarzem POZ, specjalistą a szpitalem.

- Powinniśmy też przywołać doświadczenia innych krajów we wdrażaniu opieki koordynowanej nad pacjentem. W tym kontekście musimy rozmawiać o tym, jak ma wyglądać przepływ wiedzy między klinicystami a lekarzami podstawowej opieki. Czy np. lekarze rodzinni mają się kierować wyłącznie wytycznymi towarzystw naukowych w poszczególnych dyscyplinach, czy będą tworzone specjalne procedury dla POZ - wyliczał Jacek Krajewski.

Podczas pierwszego spotkania Rady Naukowej HCC 2017
Podczas pierwszego spotkania Rady Naukowej HCC 2017

Ośrodki mają współpracować, a nie konkurować
Dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii, kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego w Centrum Onkologii w Warszawie zaznaczył, że trzeba się zastanowić, co zrobić, aby położyć kres rozdźwiękowi pomiędzy siecią ośrodków onkologicznych (centrami onkologii) a klinikami uniwersyteckimi.

- Od wielu lat odnoszą wrażenie, że są osoby, którym zależy, aby te placówki ze sobą konkurowały. Tymczasem dla osiągnięcia poprawy wyników leczenia nowotworów w Polsce potrzebna jest współpraca centrów onkologii z jednostkami uniwersyteckimi. Powinny się uzupełniać, a nie konkurować ze sobą - wyjaśniał dr Meder.

W jego opinii przyszłoroczny Kongresu Wyzwań Zdrowotnych powinien być, między innymi, okazją do dyskusji podczas wspólnej debaty - dyrektorów ośrodków onkologicznych, lekarzy, przedstawicieli uczelni medycznych oraz pacjentów.

Podobnie jak inni uczestnicy piątkowego spotkania, dr Meder wskazywał na konieczność wzmocnienia w systemie ochrony zdrowia roli lekarzy POZ. - Lekarze rodzinni powinni być możliwie najlepiej przygotowani m.in. do wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych - dodał prezes Polskiej Unii Onkologii.

Wyzwania w okulistyce
O konieczności współpracy między lekarzami różnych specjalności mówiła także dr hab. Katarzyna Michalska-Małecka z Kliniki Okulistyki Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego SUM w Katowicach, konsultant wojewódzki w dziedzinie okulistyki w woj. śląskim.

Zwracała uwagę, że liczba około 3,5 mln Polaków cierpiących na cukrzycę jest wyzwaniem nie tylko dla diabetologów, ale także m.in. okulistów, ponieważ istnieje związek pomiędzy tą chorobą a retinopatią cukrzycową (uszkodzenie siatkówki oka).

- Retinopatia cukrzycowa nie jest łatwa w diagnozowaniu, gdyż do pewnego momentu choroba ta nie daje żadnych uciążliwych objawów. Warto więc zorganizować interdyscyplinarną sesję z udziałem okulistów i diabetologów - powiedziała dr hab. Katarzyna Michalska-Małecka.

Także w jej opinii marcowy Kongres może stać się miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń między okulistami a lekarzami POZ, m.in. w zakresie rozpoznawania retinopatii cukrzycowej czy AMD (zwyrodnienie plamki żółtej).

Monitorowanie pacjenta
- Jesteśmy otwarci na współpracę z podstawową opieką zdrowotną - deklarował także prof. nadzw. Bogdan Koczy, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, śląski konsultant wojewódzki w dziedzinie ortopedii i traumatologii.

Zaznaczył, że zajęcia warsztatowe dla lekarzy POZ dotyczące ortopedii są ze wszech miar wskazane. - Tym bardziej, że - w związku ze starzejącym się społeczeństwem - poważnym wyzwaniem dla systemu opieki zdrowotnej staje się konieczność podnoszenia jakość życia osób w podeszłym wieku, co mieści się także w obszarze geriatrii ortopedycznej - tłumaczył.

Wskazywał, że tendencje w demografii wymuszają inne - uwzględniające coraz większą liczbę starszych pacjentów - podejście do zmian zwyrodnieniowych w stawach, a także do osteoporozy.

- Bardzo potrzebna jest więc wymiana doświadczeń między ortopedami i specjalistami traumatologii narządu ruchu a geriatrami, rehabilitantami i innymi specjalistami zajmującymi się pacjentami w starszym wieku - wymieniał dyrektor piekarskiej „urazówki”.

- Powinniśmy także rozmawiać o stałym, interdyscyplinarnym monitorowaniu stanu pacjenta ortopedyczno-geriatrycznego - dodał Bogdan Koczy.

Opieka medyczna nie kończy się na leczeniu
Również prof. Jerzy Kozielski z Katedry i Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Klinicznego Nr 1 SUM w Katowicach zwracał uwagę na konieczność właściwego prowadzenia pacjenta po zakończeniu leczenia, w tym na rehabilitację.

- Podczas przyszłorocznego Kongresu Wyzwań Zdrowotnych nie powinniśmy też pominąć zagadnień związanych chorobami rzadkimi oraz dostępu do ich leczenia w Polsce - wskazał prof. Kozielski.

Dodał: - W naszym kraju możliwości korzystania przez pacjentów - m.in. z rzadkimi chorobami płuc - z nowoczesnych terapii, są, niestety, znacznie ograniczone. Trzeba się zastanowić, w jaki sposób zmienić ten stan rzeczy.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie podkreślali, że przyszłoroczny Kongres Wyzwań Zdrowotnych stwarza okazję do wielu interdyscyplinarnych sesji z udziałem przedstawicieli różnych dziedzin medycyny.

***

Pierwsza edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC) odbyła się w dniach 18-20 lutego 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Wydarzenie zgromadziło ponad 2 tys. osób - przedstawicieli niemal wszystkich środowisk związanych z szeroko rozumianą ochroną zdrowia. Odbyło się ponad 60 sesji z udziałem 250 prelegentów. Gośćmi HCC byli m.in. Vytenis Andriukaitis - unijny komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności oraz Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia RP.

W ocenie uczestników oraz obserwatorów Kongresu, jego pierwsza edycja stała się bezprecedensowym w skali Europy forum wielowątkowej debaty dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów ochrony zdrowia.

Organizatorem Kongresu jest Grupa PTWP, wydawca m.in. miesięcznika Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl.

Strona Kongresu: www.hccongress.pl