Lekarze: o ustawie refundacyjnej chcemy rozmawiać z ministrem zdrowia

Autor: Dziennik Polski, RZ/Rynek Zdrowia • • 24 lutego 2012 13:19

Prof. Andrzeja Matyja, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie i członek Komisji Naczelnej Rady Lekarskiej powołanej dla uzgodnienia ostatecznych zapisów ustawy refundacyjnej ocenia, że negocjacje na temat ustawy mają sens jedynie z udziałem Bartosza Arłukowicza.

Tymczasem 21 lutego lekarzom zaproponowano w resorcie zdrowia spotkanie z dyrektorem gabinetu politycznego i wiceministrem ds. ekonomicznych. Według Naczelnej Rady Lekarskiej, wiceminister Rzemek nie był merytorycznie przygotowany do dyskusji o szczegółach, mimo że NRL przekazała wcześniej na piśmie swoje uwagi do projektu rozporządzenia. Lekarze oczekiwali także, że udział w rozmowach weźmie minister Bartosz Arłukowicz. Postawa ministerstwa wzbudziła sprzeciw lekarzy, zatem przedstawiciele Rady opuścili siedzibę resortu.

Spotkanie zorganizowane zostało w odpowiedzi na zgłaszane ze strony samorządów lekarskiego i aptekarskiego oczekiwania dotyczące wspólnej z Ministerstwem Zdrowia pracy nad przygotowaniem rozwiązań prawnych regulujących bądź korygujących zasady funkcjonowania systemu refundacji leków. W trakcie spotkania omówione miały zostać propozycje zmian do projektu rozporządzenia w sprawie recept lekarskich.

Lekarze zarzucają MZ, że z listy refundacyjnej zniknęło 800 leków, przez co trzeba obecnie oznaczać na recepcie ich 100-procentową odpłatność. Według prof. Matyji, projekt rozporządzenia jest niezgodny z ustawą refundacyjną. Całkowicie zlekceważono postulat lekarzy, dotyczący możliwości wypisywania leków zgodnie ze wskazaniami medycznymi, a nie rejestracyjnymi.

Jak informuje Dziennik Polski, prezes krakowskiej OIL zastanawia się też, dlaczego w całym zamieszaniu wokół ustawy refundacyjnej protestują lekarze, aptekarze i organizacje pacjentów, ale nie koncerny farmaceutyczne. Skoro rząd deklaruje walkę z praktyką dyktowania wygórowanych cen leków, poszkodowani przez ustawę powinni czuć się przede wszystkim ich producenci. 

Obecnie Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie przygotowuje plakaty z kalendarium wydarzeń, które zostaną rozesłane do wszystkich placówek medycznych celem poinformowania pacjentów o przyczynach ich kłopotów z dostępnością leków refundowanych.
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum