Gazeta Pomorska, JW/Rynek Zdrowia | 19-03-2019 10:16

Kujawsko-Pomorskie: dzienne domy opieki medycznej zamiast szpitala

- System opieki długoterminowej w Polsce wymaga zdecydowanej poprawy - ocenił minister zdrowia. Tymczasem w kilku miejscowościach woj. kujawsko-pomorskiego rusza siedem dziennych domów opieki medycznej (DDOM). Oprócz opieki i rehabilitacji placówki prowadzące DDOM zapewnią pielęgniarską opiekę domową.

Fot. Shutterstock (zdjęcie ilustracyjne)

Do tej pory w województwie działały dwa DDOM - w Bydgoszczy i Toruniu. Oba - w ramach pilotażowego projektu Ministerstwa Zdrowia.

Przebywały tam osoby po leczeniu szpitalnym, udarach, złamaniach, wymagające kompleksowej, rehabilitacji, ale już nie w warunkach szpitalnych. Po okresie pilotażu opracowano standardy i marszałek woj. kujawsko-pomorskiego ogłosił konkurs na co najmniej 9 placówek w województwie, finansowanych z funduszy unijnych (RPO); koszt projektu to ponad 22 mln zł. Instytucje, które wygrały konkurs obejmą pomocą prawie całe województwo (oprócz subregionu włocławskiego).

W sumie ma powstać siedem placówek: w Toruniu, Chełmnie, Bydgoszczy, Świeciu, Tucholi, Brodnicy i Inowrocławiu.

W DDOM pacjenci będą mieli zapewnioną opiekę pielęgniarską, konsultacje lekarzy, ocenę geriatryczną specjalistów, zajęcia z rehabilitantami, terapeutyczne - czytamy w Gazecie Pomorskiej. Pobyt będzie trwał 8 godzin, w trakcie którego zapewniony będzie posiłek. W razie konieczności będzie także możliwość dowozu podopiecznych.

Wszystkie dzienne domy opieki medycznej będą działać na tych samych zasadach. Każdy prowadzący zaczyna jednak w innym terminie - na razie czekają na podpisanie ostatecznej umowy z urzędem marszałkowskim.

Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 r. ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego w trybie stacjonarnym.

Warto zauważyć, że podczas otwarcia IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Katowice, 7-8 marca 2019 r.) minister zdrowia Łukasz Szumowski wskazywał, że osób niesamodzielnych będzie przybywać. - Coraz więcej mamy sukcesów w medycynie naprawczej, w związku z tym coraz więcej pacjentów będzie pacjentami przewlekłymi - mówił. 

Zwracał uwagę, że system opieki długoterminowej w Polsce wymaga zdecydowanej poprawy, szczególnie wobec postępującego starzenia się społeczeństwa.

- To jedno z najpilniejszych wyzwań na najbliższe lata - zaznaczył. - Mamy większe możliwości ratowania ludzkiego życia, ale wyzwaniem pozostaje później utrzymanie pacjentów w możliwie najlepszym zdrowiu. Prawdopodobnie w niedługiej przyszłości osoby w wieku powyżej 60 lat będą stanowić jedną trzecią społeczeństwa - mówił Szumowski.