Krótszy obowiązkowy pobyt w szpitalu. Ministerstwo Zdrowia zmienia przepisy

Autor: oprac. JKB • Źródło: RCL, Rynek Zdrowia13 grudnia 2022 09:50

Ministerstwo Zdrowia wprowadza zmiany dotyczące leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych. Zgodnie z propozycjami pacjenci po przetaczaniu krwi zostaną wypisani ze szpitala szybciej. Zmiany dotyczą również diagnostów laboratoryjnych.

Krótszy obowiązkowy pobyt w szpitalu. Ministerstwo Zdrowia zmienia przepisy
Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany w przepisach dotyczących leczenia krwią i jej składnikami. Fot. AdobeStock
 • W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych
 • Zgodnie z wprowadzonymi zmianami pacjent po przetaczaniu krwi znacznie krócej pozostanie na obserwacji
 • Aktualnie obowiązujący przepis obliguje podmioty lecznicze do zapewnienia dobowej hospitalizacji biorców po przetoczeniu krwi lub jej składników, co w większości przypadków nie znajduje medycznego uzasadnienie – czytamy
 • Wskazano także, że zbyt restrykcyjne przepisy regulujące kwalifikacje osób zatrudnionych w medycznych laboratoriach diagnostycznych spowodowało nagły ubytek kadr wykonujących badania z zakresu immunologii transfuzyjnej
 •  - Badania immunohematologiczne stanowią niewielki wycinek spektrum diagnostyki laboratoryjnej i opanowanie ich prawidłowego wykonywania nie wymaga bezwzględnego ukończenia studiów na wydziale analityki medycznej – podano

Zmiany dotyczące hospitalizacji po przetoczeniu krwi

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Zgodnie z projektowaną zmianą lekarz odpowiedzialny za przetoczenie lub wyznaczona przez niego pielęgniarka lub położna, lub lekarz przejmujący opiekę nad pacjentem są odpowiedzialni za obserwację pacjenta podczas przetoczenia oraz przez:

 • 24 godziny od zakończenia przetoczenia - w przypadku gdy pacjent pozostaje w oddziale szpitalnym, lub
 • co najmniej 2 godziny od zakończenia przetoczenia - w przypadku gdy pacjent jest wypisywany z oddziału szpitalnego lub przetoczenie odbyło się w trybie hospitalizacji jednodniowej.

Powyższa zmiana odnosi się do wytycznych Krajowej Rady do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, że obecny przepis w rozporządzeniu odnoszący się do 24-godzinnego okresu obserwacji jest niepraktyczny.

- Aktualnie obowiązujący przepis obliguje podmioty lecznicze do zapewnienia dobowej hospitalizacji biorców po przetoczeniu krwi lub jej składników, co w większości przypadków nie znajduje medycznego uzasadnienia, a niepotrzebnie wydłuża pobyt w szpitalu – czytamy w uzasadnieniu.

Kwalifikacje osób zatrudnionych w laboratoriach

W przepisach uwzględniono też zmiany dotyczące kwalifikacji osób zatrudnionych w medycznych laboratoriach diagnostycznych. Jak podano w uzasadnieniu, zbyt restrykcyjne podejście w przepisach nie uwzględnia realiów rynku pracy oraz niesłusznie deprecjonuje doświadczenie i umiejętności wielu osób wykonujących badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej, ale nie będących diagnostami laboratoryjnymi.

- Badania immunohematologiczne stanowią niewielki wycinek spektrum diagnostyki laboratoryjnej i opanowanie ich prawidłowego wykonywania nie wymaga bezwzględnego ukończenia studiów na wydziale analityki medycznej. Zwolnione miejsca pracy nie zostały uzupełnione przez diagnostów laboratoryjnych, co w konsekwencji w wielu laboratoriach uniemożliwiło ich całodobowe funkcjonowanie – czytamy w uzasadnieniu rozporzązenia.

Jednocześnie zaś doprowadziło to do znacznego wydłużenia dostępności pacjentów do świadczeń medycznych z zakresu krwiolecznictwa.

- Osoby dopuszczane do samodzielnego wykonywania badań immunohematologicznych, niebędące diagnostami laboratoryjnymi, nie tylko nie zwiększą ryzyka związanego z krwiolecznictwem, ale je poprawią przez zwiększenie dostępu do świadczeń z tego zakresu – wyjaśniono.

W projekcie umożliwiono samodzielne wykonywanie badań z zakresu immunologii transfuzyjnej dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra w zakresie:

 • biologii,
 • biologii medycznej,
 • mikrobiologii,
 • mikrobiologii medycznej

magistra lub magistra inżyniera w zakresie:

 • biotechnologii,
 • biotechnologii medycznej.

W uzasadnieniu przypomniano także, że większość badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej jest wykonywanych z wykorzystaniem technik automatycznych. Co więcej, nie jest możliwe zapewnienie obsady w pracowniach wykonujących te badania wyłącznie przez diagnostów laboratoryjnych.

- Rozwiązaniem powyższego problemu jest rozszerzenie katalogu osób samodzielnie wykonujących te badania, po przeszkoleniu w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi i zdobyciu uprawnień do wykonywania badań immunohematologicznych – podsumowano.Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum