Koszalin: jest zgoda Rady Miasta na opracowanie i dofinansowanie programu in vitro

Autor: Inga Domurat - PAP/Rynek Zdrowia • • 19 kwietnia 2018 13:08

Radni większością głosów zgodzili się na przystąpienie do opracowania i dofinansowanie programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie in vitro dla mieszkańców Koszalina. Program ma dotyczyć lat 2018-2022, a realizację uchwały powierzono prezydentowi Koszalina.

Program ma dotyczyć lat 2018-2022 Fot. Shutterstock (zdjęcie ilustracyjne)

Projekt uchwały intencyjnej, dotyczący wyrażenia woli przystąpienia do opracowania programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą in vitro dla mieszkańców Koszalina na lata 2018-2022, złożyła do Rady Miejskiej grupa siedmiu radnych.

W czwartek podczas sesji miejskiej uchwała została przyjęta. 14 radnych głosowało "za", siedmiu było przeciw, w tym czteroosobowy klub radnych PiS, dwóch wstrzymało się od głosu. Wykonanie uchwały zostało powierzone prezydentowi Koszalina Piotrowi Jedlińskiemu.

- W niemal identycznym brzmieniu uchwała została przyjęta przez radnych w Słupsku. Przeszła całą drogę nadzorczą wojewody i nie została uchylona, więc proszę nie mieć obaw - mówiła przed głosowaniem nad uchwałą przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Kościńska, jedna z inicjatorów przystąpienia do opracowania programu zdrowotnego.

Zgodnie z wydaną opinią prawną magistratu, dotyczącą projektu uchwały, treść dokumentu może dać podstawy do stwierdzenia jej nieważności przez organ nadzorczy. "Treść uchwały (…) może być oceniona nie jako wskazanie kierunków działania, ale jako wydanie przez Radę Miejską w Koszalinie polecenia Prezydentowi Miasta Koszalina podjęcia konkretnych działań w konkretnym terminie, co stanowi przekroczenie kompetencji wynikającej z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym i może być podstawa do stwierdzenia jej nieważności przez organ nadzoru" - czytamy w opinii prawnej, wydanej przez radcę prawnego magistratu.

Prezydent Jedliński w piśmie do przewodniczącej Rady Miejskiej podkreślił, że "przyjęcie uchwały będzie skutkowało koniecznością opracowania programu polityki zdrowotnej".

Zgodnie z przepisami, taki projekt opracowuje jednostka samorządu terytorialnego na podstawie map potrzeb zdrowotnych praz dostępnych danych epidemiologicznych. Następnie przekazuje go do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w celu wydania opinii. Ta, zgodnie z obowiązującymi przepisami, musi być pozytywna, by program mógł być w ogóle realizowany.

Koszalińscy radni, głównie głosami PO, 23 listopada 2017 r. zagłosowali już "za" uchwałą, ale w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Koszalina w latach 2018 - 2021". Program zdrowotny, którego inicjatorami była grupa ośmiu radnych, zakładał dofinansowanie procedury in vitro dla ok. 70 par z Koszalina. W budżecie miasta na 2018 r. na jego realizację nie zostały zarezerwowane pieniądze, prezydent Koszalina negatywnie zaopiniował projekt tej uchwały. O jej uchylenie wnieśli do wojewody radni PiS.

Na początku stycznia 2018 r. ówczesny wojewoda Krzysztof Kozłowski w rozstrzygnięciu nadzorczym unieważnił ją m.in. z powodu braku wymaganej prawem opinii AOTMiT. Ta nie została wydana, bo autorami programu była grupa radnych, a nie magistrat. Inicjatorzy uchwały zapowiedzieli wówczas zwołanie sesji rady miejskiej i podjęcie decyzji o odwołaniu do WSA. Skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody jednak nie została skierowana do WSA.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum