Koordynator opieki medycznej to rola, a nie osoba fizyczna

Autor: Anna Rulkiewicz • • 12 września 2016 14:25

Koordynacja to jedno z najbardziej oczywistych rozwiązań, które może poprawić jakość opieki medycznej nad pacjentami w Polsce. Wciąż bywa ona jednak mylona z kompleksowością. Nadal poszukiwane są też odpowiedzi na te same pytania - np. kto powinien pełnić rolę koordynatora? - pisze Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Koordynator opieki medycznej to rola, a nie osoba fizyczna
Anna Rulkiewicz, prezes Grypy Lux Med; FOT. PTWP

Kiedy rozmawiamy o koordynacji opieki zawsze podkreślam, że kompleksowość i koordynacja to dwa różne terminy. Kompleksowość może być gwarantowana w ramach sieci medycznej, niekoniecznie w ramach jednej jednostki. Koordynacja opieki ma z kolei umożliwić płynne przejście pacjenta pomiędzy poszczególnym etapami - od profilaktyki, przez diagnozę i terapię, aż po opiekę po leczeniu.

W ten sposób dbamy o bezpieczeństwo i komfort pacjenta, czemu nie sprzyja promowanie molochów, w których wszystko realizowane jest pod jednym dachem. Taki model kompleksowości nieuchronnie prowadzi do wydłużania kolejek. Naszym priorytetem powinno być tworzenie sieci placówek przyjaznych pacjentom.

Mogę w tym miejscu przywołać przykład szpitala onkologicznego, który Lux Med wkrótce uruchomi na warszawskim Żoliborzu. Większość infrastruktury znajdzie się na miejscu, ale np. radioterapia będzie realizowana w podmiocie zewnętrznym przy zachowaniu pełnej koordynacji opieki.

Kompleksowość może być więc uzyskana w ramach sieci placówek gwarantujących odpowiednią dostępność do usług i płynny przepływ informacji.

Koordynacja off-line?
Niestety, koordynacja opieki dla wielu podmiotów pozostanie w sferze rozważań czysto teoretycznych do czasu, aż w Polsce dojdzie do pełnej cyfryzacji systemu świadczeń medycznych. Informatyzacja jest niezbędnym warunkiem koordynacji usług.

Pełna informacja na temat stanu zdrowia pacjenta i zastosowanego leczenia powinna płynnie podążać za pacjentem - bez tego wszelkie próby koordynacji mijają się z celem. Elektroniczna historia leczenia pacjenta to minimum. Ogromnym wsparciem dla koordynacji usług jest także telemedycyna.

Rehabilitacja pacjenta na pewnym etapie nie wymaga jego obecności w placówce - konsultacje online są wystarczającym narzędziem, które umożliwia przekazanie uwag korygujących postępowanie pacjenta czy też zidentyfikowanie problemu, który wymaga ponownej wizyty pacjenta w placówce. Koordynacja ma podnosić skuteczność leczenia i skracać czas niezbędny do realizacji tego procesu. Rozbudowane platformy telemedyczne stanowią ogromne wsparcie w takim modelu działania.

Ponadto, świadczeniodawca usług medycznych, który posiada zaawansowaną platformę telemedyczną może rozwijać np. telekonsylia, czyli wirtualne spotkania lekarzy, dzięki którym mogą oni na odległość błyskawicznie skonsultować szczególnie trudne przypadki medyczne.
 
Kto koordynuje?
Poszukiwanie uniwersalnej odpowiedzi na pytanie, kto powinien pełnić rolę koordynatora jest jałowe i wynika ze skrajnie uproszczonego postrzegania zagadnienia koordynacji. Koordynację można sobie wyobrazić nawet bez koordynatora - przecież chodzi tu o to, by zagwarantować ciągłości opieki. Przede wszystkim, koordynator to rola, a nie osoba fizyczna.

Nie ma więc jednej odpowiedzi na pytanie, kto powinien ją pełnić w danym fragmencie ścieżki pacjenta - czasami będzie to lekarz, a czasami odpowiednio wykwalifikowana pielęgniarka. Inne kompetencje potrzebne są podczas prowadzenia ciąży, a inne w trakcie rehabilitacji.

Jednak kluczowa jest tu praca zespołowa, a pacjent musi być w centrum uwagi. W Lux Med bierzemy to pod uwagę rozwijając kolejne centra medyczne. Model konsultancki, który będzie obowiązywał w naszym nowym szpitalu onkologicznym jest jak najbardziej spójny z założeniami pracy zespołowej niezbędnej dla koordynacji usług.

Warto też pamiętać, że zdywersyfikowane modele finansowania w poszczególnych krajach przełożyły się na różne modele koordynacji. Niezależnie od powyższego wypracowując dany model powinno się bazować na sprawdzonych fundamentach. Do nich z pewnością należą dedykowane rozwiązania IT czy też opieka nad pacjentem oparta o zespoły. Bardzo ważne jest również zaangażowanie pacjenta w planowanie opieki i uelastycznienie dostępu do usług.
 
Zmiany demograficzne wywierają presję
Polska jest krajem, w którym w najbliższych latach gwałtownie wzrośnie liczba obywateli powyżej 60. roku życia. To dodatkowo wzmaga potrzebę poszukiwania rozwiązań, które mogą przynieść efekty w stosunkowo krótkim horyzoncie czasowym.

Praca nad usprawnieniem ścieżki pacjenta ma na celu przede wszystkim poprawę skuteczności jego leczenia, ale także zwiększenie efektywności systemu poprzez optymalizację kosztów i lepsze wykorzystanie zasobów.

Zmiany demograficzne oznaczają, że koszty opieki medycznej wkrótce znacząco wzrosną. System opieki zdrowotnej w Polsce musi więc przygotować się do tych zmian, aby ograniczone zasoby budżetowe i infrastrukturalne mogły być maksymalnie efektywnie wykorzystane.
Koordynacja jest bez wątpienia jednym z pożądanych rozwiązań, dlatego ubolewam, że jej pełne wdrożenie napotyka coraz to nowe przeszkody.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum