Kontrole NFZ według nowych zasad. Jest nowelizacja zarządzenia

Autor: oprac. WOK • Źródło: NFZ, Rynek Zdrowia06 września 2021 06:06

Na stronie Centrali NFZ ukazało się znowelizowane zarządzenie w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Kontrole NFZ będą prowadzone zgodnie z nowym zarządzeniem FOT. Shutterstock
  • Zgodnie z nowymi przepisami dyrektor Departamentu Kontroli NFZ zyskał kompetencje do podpisywania wystąpień pokontrolnych wraz z  kontrolerami
  • Nowelizacja przedłuża tez uprawnienia kontrolerskie pracownikom departamentu niebędącym kontrolerami o kolejny rok
  • Nowe zarządzenie kładzie nacisk na zobowiązanie kontrolera do przeprowadzania kontroli, m.in. w sposób zapewniający jednolite podejście oraz zasadność ocen, zaleceń pokontrolnych i poprawność wyników finansowych
  • Kontroler został też zobowiązany do weryfikacji dokumentów opracowywanych przez osoby niebędące kontrolerami

Zarządzenie ws. kontroli prowadzonych przez NFZ wprowadza „zmiany w  zakresie wynikającym z ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1292)” - informuje NFZ.

Do czego zobowiązany jest kontroler

Nowelizacja tej ustawy polega na dodaniu dyrektorowi Departamentu Kontroli NFZ kompetencji do podpisywania wystąpień pokontrolnych wraz z  kontrolerami oraz przedłużyła uprawnienia kontrolerskie pracownikom departamentu niebędącym kontrolerami o kolejny rok.

- Dlatego powstała konieczność dostosowania zarządzenia do nowego stanu prawnego, w szczególności do zmienionych po raz kolejny przez prawodawcę relacji między pracownikami posiadającymi status kontrolera korpusowego, innymi kontrolerami i osobami niebędącymi kontrolerami, a także Naczelnikami Terenowych Wydziałów Kontroli oraz kierownikami zespołów kontrolnych - wyjaśnia NFZ.

W zarządzeniu (§ 13 pkt 4 i pkt 5a) położono nacisk na zobowiązanie kontrolera do przeprowadzania kontroli w sposób zapewniający realizację jej celów, jednolite podejście oraz zasadność ocen, zaleceń pokontrolnych i poprawność wyników finansowych.

- Kontroler został też zobowiązany do weryfikacji dokumentów opracowywanych przez osoby niebędące kontrolerami. Wprowadzone zmiany mają na celu podkreślenie istotności roli kontrolera, jego statusu i odpowiedzialności za wynik kontroli - czytamy w uzasadnieniu nowej regulacji.

Cele strategiczne zmian dotyczących kontroli prowadzonych przez NFZ

Fundusz wskazuje, że „w związku z nadaniem dyrektorowi Departamentu Kontroli kompetencji do podpisywania wystąpień pokontrolnych wraz z kontrolerami, na Naczelników Terenowych Wydziałów Kontroli nałożono obowiązek weryfikowania wystąpień pokontrolnych, w zakresie merytorycznej prawidłowości przeprowadzenia kontroli, a nie jak dotychczas także w zakresie kwestii związanych m.in. z  dokumentowaniem przebiegu kontroli, prawidłowością przywoływania w wystąpieniu pokontrolnym nazw, numerów umów i innych szczegółowych danych (...)".

- Wprowadzona zmiana pozwoli Naczelnikom Terenowych Wydziałów Kontroli na skupienie się na merytorycznej zawartości wystąpień pokontrolnych, a  odpowiedzialność za, np. prawidłowe opisanie ustaleń stanu faktycznego będzie spoczywała na kontrolerze - wyjaśnia NFZ.

Fundusz zaznacza, że zmiana zarządzenia realizuje dwa cele strategiczne:

  • Poprawę efektywności wydatkowania środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej
  • Usprawnienie organizacji, zapewniające skuteczną realizację zadań.

Zarządzenie do pobrania poniżej.

DO POBRANIA

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum