Kolejna zmiana rozporządzenie ws. ograniczeń i nakazów w związku z stanem epidemii. PROJEKT nowelizacji

Autor: oprac. KG • Źródło: PAP18 października 2021 16:00

Unijny certyfikat covid lub zwolnienie z kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski będzie mogła uzyskać osoba, która została poza Polską zaszczepiona przeciwko tej chorobie szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej - jest projekt nowelizacji.

Zakrywanie ust i nosa maseczką nie przestać obowiązywać zdających i innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu. Fot. Lech Muszyński/PAP
  • Projekt rozporządzenia opublikowany w poniedziałek zakłada m.in. wprowadzenie regulacji dotyczących unijnego cyfrowego certyfikat covid lub  zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski dla osób zaszczepionych przeciw COVID-19 poza Polską
  • Projekt przewiduje też modyfikację regulacji dotyczących obowiązku zakrywania ust i nosa na uczelniach i w innych niż uczelnia podmiotach prowadzących kształcenie doktorantów 
  • Zakrywanie ust i nosa maseczką nie będzie obowiązywać zdających i innych osób uczestniczących - jeżeli w trakcie egzaminu lub konkursu odległość między poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m

Na stronach RCL w poniedziałek (18 października) został opublikowany  projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Projekt rozporządzenia zakłada wprowadzenie regulacji, zgodnie z którymi unijny cyfrowy certyfikat covid lub zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski będzie mogła uzyskać osoba, która została zaszczepiona przeciwko COVID-19 poza terytorium Polski szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub znajdującą się na wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy.

Jak uzyskać certyfikat covid lub zwolnienie z kwarantanny

Aby to uzyskać, należy przedstawić podmiotowi przeprowadzającemu szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 oryginał zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko COVID-19, zgodny ze wzorem obowiązującym w kraju przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19, oraz tłumaczenie tego zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego, a także oświadczenie zawierające zgodę tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych osobowych związanych z wydaniem unijnego cyfrowego zaświadczenia covid.

Z projektowanych przepisów wynika, że Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy będzie się kierować aktualną sytuacją w innych krajach Unii Europejskiej, dotyczącą uznawania innych preparatów za równoważne szczepionkom dopuszczonym do obrotu w Unii Europejskiej.

Zakrywanie usta i nosa na uczelniach dla doktorantów 

Projekt przewiduje też modyfikację regulacji dotyczących obowiązku zakrywania ust i nosa na uczelniach i w innych niż uczelnia podmiotach prowadzących kształcenie doktorantów. Projektowane rozwiązanie zakłada, że zakrywanie ust i nosa na uczelni i w podmiocie prowadzącym kształcenie doktorantów lub studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia będzie obowiązkowe, chyba że inaczej zdecyduje rektor albo kierujący podmiotem prowadzącym kształcenie doktorantów, studia podyplomowe lub inne formy kształcenia.

Maseczki na egzaminach - koniec obowiązku 

Z kolei zakrywanie ust i nosa maseczką nie będzie obowiązywać zdających i innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego oraz konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, egzaminu sędziowskiego, egzaminu prokuratorskiego i egzaminu referendarskiego, egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminów dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprawdzianów dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych - jeżeli w trakcie egzaminu lub konkursu odległość między poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m.

Przewiduje on modyfikację w treści rozporządzenia nazwy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny. Wiąże się to z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie nadania Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego - Państwowemu Zakładowi Higieny statusu państwowego instytutu badawczego.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum