Kolejki do specjalistów i na badania. Lekarze chcą statusu "poza kolejnością"

Autor: oprac. JKB • Źródło: NIL, NFZ, Rynek Zdrowia23 maja 2022 09:37

Krajowy Zjazd Lekarzy wystąpił z apelem do ministra zdrowia, aby "fachowi pracownicy medyczny" mogli korzystać ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością.

Kolejki do specjalistów i na badania. Lekarze chcą statusu "poza kolejnością"
Lekarze chcą korzystać ze świadczeń poza kolejnością. Fot. AdobeStock
 • Krajowy Zjazd Lekarzy podczas posiedzenia 14 maja wystąpił z apelem do ministra zdrowia, aby "fachowi pracownicy medyczny" zostali wpisani na listę osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej
 • Obecnie do dostępu poza kolejką do lekarza czy na badania mają prawo m.in. kobiety w ciąży, Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu czy też inwalidzi wojenni/wojskowi
 • Dodajmy, że XV Krajowy Zjazd Lekarzy miał miejsce w dniach 12-14 maja 2022 roku. KZL to najwyższa władza samorządu lekarskiego

Lekarze chcą statusu "poza kolejnością" w dostępie do świadczeń zdrowotnych

Naczelna Izba Lekarska opublikowała podsumowanie XV Krajowego Zjazdu Lekarzy oraz uchwały i apele podjęte przez KZL.

Wśród apeli jest m.in. prośba do okręgowych rad lekarskich o zorganizowanie pomocy prawnej dla lekarzy i lekarzy dentystów, które będzie dostępna całą dobę, ustalenie nowych zasad wynagradzania kierowników specjalizacji, ale nie tylko.

Lekarze wystąpili również do ministra zdrowia w sprawie nadania im statusu "poza kolejnością" w dostępie do świadczeń zdrowotnych.

Treść apelu:

"XV Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Ministra Zdrowia o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu zmianę art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2021 roku poz. 1285, ze zm.) mających na celu wpisanie fachowych pracowników medycznych na listę osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej"

 

Dostęp do lekarzy i na badania poza kolejką. Kto jest uprawniony?

Apel lekarzy o wpisanie fachowych pracowników medycznych na listę osób, które mogą korzystać ze świadczeń poza kolejką, wynika z obecnie obowiązujących zasad. Jak podaje NFZ, do świadczeń poza kolejnością korzystają obecnie:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • kobiety w ciąży,
 • świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

XV Krajowy Zjazd Lekarzy 

Przypomnijmy: XV Krajowy Zjazd Lekarzy odbył się w dniach 12-14 maja. W trakcie tego wydarzenia wybrano nowe władze Naczelnej Rady Lekarskiej - prezesem NRL został Łukasz Jankowski.

Oprócz tego, podczas zjazdu delegaci wybrali również Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, członków Naczelnej Rady Lekarskiej, zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, członków Krajowej Komisji Wyborczej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej oraz Naczelnego Sądu Lekarskiego. Poza tym wystosowali uchwały i apeli, w tym apele do ministra zdrowia.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum