MSX/Rynek Zdrowia | 21-10-2014 14:28

Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" o wsparciu osób niepełnosprawnych

Elżbieta Szwałkiewicz, przewodnicząca Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" przesłała na ręce ministra pracy i polityki społecznej, Władysława Kasiniaka-Kamysza list otwarty, w którym podsumowuje pierwszy etap prac zespołów powołanych 30 kwietnia br. podczas "Okrągłego stołu - jak wspierać osoby niepełnosprawne".

W liście otwartym czytamy, że: "Jedną z największych wartości prac zespołów roboczych Okrągłego Stołu, było stworzenie forum regularnego dialogu, z aktywnym udziałem kierownictwa zarówno Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, jak i Ministerstwa Zdrowia".

W ocenie Koalicji taka sytuacja nie miała miejsca od wielu lat w Polsce. Jest to tym ważniejsze, że prace w zespołach roboczych pozwoliły Koalicji na poznanie postulatów, a także na szeroką wymianę informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami, biorącymi udział w dyskusji. Dlatego z dużą nadzieją wyczekują końca prac nad senackim projektem ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym.

Zdaniem Koalicji wspomniany projekt powinien zawierać rozwiązania w zakresie: aktywizacji zawodowej opiekunów niesamodzielnych dzieci oraz osób dorosłych, zmiany orzecznictwa, polegającej na wprowadzeniu kategoryzacji niesamodzielności na trzy stopnie, subwencji w postaci "pieniądza znaczonego", dedykowanej osobom niesamodzielnym, zrównania praw w dostępie do świadczeń opiekuńczych dla opiekunów dorosłych osób niesamodzielnych oraz opiekunów osób do 25. roku życia.

Koalicjanci podkreślają też, że publiczna ocena tego projektu podczas kolejnych spotkań zespołów roboczych byłaby ze wszech miar pożądana, dlatego wyrażają przekonanie, że formuła Okrągłego Stołu zainicjowana przez ministra powinna być nadal kontynuowana.