Kierownictwo NFZ sygnalizuje lekarzom: zakończycie protest - będzie komunikat

Autor: RR/Rynek Zdrowia • • 05 stycznia 2012 13:23

Zgodnie z ustaleniami ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia, komunikat o nienakładaniu kar wynikających z art. 48 ust.8 ustawy refundacyjnej zostanie wydany po zaprzestaniu protestu - poinformowała 5 stycznia portal rynekzdrowia.pl. Karolina Jasik z Biura Komunikacji Społecznej NFZ.

Przypomnijmy, że w punkcie drugim porozumienia z ministrem Arłukowiczem znalazł się następujący zapis: ”Prezes NFZ wyda komunikat o nienakładaniu kar wynikających z art. 48 ust. 8 ustawy refundacyjnej oraz nienakładaniu kar na apteki w okresie od 1 stycznia 2012 r. do czasu wejścia w życie nowelizacji ustawy refundacyjnej”.

- Zgodnie z treścią wspólnego komunikatu rękojmią do wydania przez prezesa NFZ komunikatu, o którym mowa w punkcie 2, w sprawie nienakładania kar, jest to, co zostało zapisane w punkcie 1: zawieszenie protestu i podjęcie inicjatywy legislacyjnej przez ministra zdrowia. Nie chodzi więc o stanowisko NFZ, ale o realizację ustaleń ze spotkania 4 stycznia w MZ, zapisanych we wspólnym komunikacie - wyjaśnia Andrzej Troszyński, rzecznik prasowy NFZ.

Stanowisko NFZ może zaostrzyć konflikt i zmienić bieg wydarzeń, choćby obradującego w czwartek (5 stycznia) prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Zespół NRL, który dzień wcześniej wziął udział w rozmowach z ministrem zdrowia, ma rekomendować Radzie wezwanie środowiska lekarskiego do zaprzestania protestu pieczątkowego. Czy wobec takiego dictum samorząd lekarski odwiesi protest?

Inne organizacje zrzeszające lekarzy zastrzegają, że ostateczne decyzje podejmą właściwe gremia kierownicze, choć ich szefowie nie są skorzy do zawieszenia protestu.

Maciej Niwiński, wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OZZL, zwraca też uwagę, że ewentualny komunikat prezesa NFZ o nie karaniu lekarzy za wypisanie i apteki za realizację recepty byłby niezgodny z przepisami ustawy refundacyjnej i rozporządzeniem w sprawie recept, m.in. z art. 48 ust. 8 ustawy refundacyjnej.

Podkreśla, że lekarze, świadczeniodawcy i aptekarze doskonale wiedzą, że nadal obowiązuje częściowo wadliwa ustawa przewidująca nakładanie na nich absolutnie niezasłużonych kar w wielkiej wysokości (nawet kilkaset tysięcy złotych) i do czasu wejścia w życie tej zmiany nic się nie zmienia.

- Jedynym sposobem opanowania szkodliwego dla wszystkich chaosu jest jak najszybsza zmiana niewielkiej części ustawy refundacyjnej i rozporządzenia w sprawie recept. I właśnie tego wszyscy teraz oczekują od władzy publicznej - parlamentarzystów i prezydenta RP - powiedział portalowi rynekzdrowia.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum