Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego: projekt ustawy trafił do konsultacji publicznych. Karta dostępna już od lipca...

Autor: KR/Rynek Zdrowia • • 05 czerwca 2018 16:55

Obecnie obowiązujące przepisy dot. Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego nie odpowiadają funkcjom, jakie dokument ten powinien pełnić i nie są zsynchronizowane z innymi narzędziami informatycznymi. KUZ nie została dotychczas wydana świadczeniobiorcom, a przepisy w tym zakresie są martwe. Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma to zmienić.

Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego: projekt ustawy trafił do konsultacji publicznych. Karta dostępna już od lipca...
Projekt ustawy zakłada, że wydawanie KUZ jest przewidziane w okresie przejściowym, do czasu zaopatrzenia obywateli polskich w dowód osobisty z warstwą elektroniczną, który będzie pełnił funkcję KUZ. Fot. Archiwum

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w związku z Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego ma na celu m.im. usunięcie z przepisów o funkcjonalnościach KUZ potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, gdyż zadania te są realizowane przez inne narzędzia informatyczne zapewniane przez Fundusz (e-WUŚ).

KUZ będzie służyła do potwierdzania obecności świadczeniobiorcy w określonym czasie i miejscu lub potwierdzania wykonania świadczenia opieki zdrowotnej. Dodatkowo zaproponowano funkcjonalność KUZ polegającą na identyfikacji i uwierzytelnianiu świadczeniobiorców w systemach informatycznych ochrony zdrowia.

Projekcie ustawy dodano przepisy, które umożliwiają wykorzystanie dowodu osobistego z warstwą elektroniczną oraz publicznej aplikacji mobilnej do pełnienia funkcji KUZ. Uregulowano również kwestie składania wniosków o wydanie KUZ, okresu ważności KUZ, zasad jej unieważniania oraz zasad jej dystrybucji. Nałożono na NFZ dodatkowe zadania związane z wydawaniem KUZ i świadczeniem usług zaufania w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Dzięki przyjętym rozwiązaniom legislacyjnym będzie można w ciągu 24 miesięcy od terminu rozpoczęcia procesu wydania KUZ, tj. od 1 lipca 2020 r. wydać KUZ dla całej populacji osób pełnoletnich w Polsce. 

Zakłada się, że do tej daty wyłoniony przez Fundusz wykonawca będzie przygotowany do wytworzenia kart elektronicznych, a Fundusz zbuduje system teleinformatyczny i zgromadzi narzędzia do wydawania certyfikatów zamieszczanych na KUZ. Przyjęto założenie, że NFZ wyda on KUZ w ciągu 24 miesięcy od daty początkowej uruchomienia tego procesu dla całej populacji osób pełnoletnich w Polsce.

Od 1 lipca 2032 r. świadczeniobiorców będą mieli obowiązek potwierdzania obecności w określonym czasie i miejscu w ramach wykonywanych świadczeń opieki zdrowotnej lub potwierdzania wykonania świadczenia opieki zdrowotnej przy użyciu KUZ lub innych środków identyfikacji elektronicznej spełniających funkcję KUZ.

Wydawanie KUZ jest przewidziane w okresie przejściowym, do czasu zaopatrzenia obywateli polskich w dowód osobisty z warstwą elektroniczną, który będzie pełnił funkcję KUZ.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych został 4 czerwca przekazany przez wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego do konsultacji publicznych.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum