LJX/Rynek Zdrowia | 03-04-2013 09:42

Kampania społeczna na temat nocnego moczenia u dzieci

W marcu 2013 roku Stowarzyszenie Uronef – Nasze Dzieci rozpoczęło społeczną kampanię edukacyjną pt. „Moczeniu nocnemu powiedz: Dobranoc!”.

Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy wśród rodziców i lekarzy w zakresie moczenia nocnego u dzieci oraz przełamanie funkcjonujących na ten temat stereotypów. Ma ona też za zadanie popularyzację wśród nich serwisu edukacyjnego zawierającego kompendium wiedzy i porad w zakresie moczenia nocnego u dzieci.

Akcja jest kontynuacją podjętych przez Stowarzyszenie od dwóch lat działań zmierzających do poprawy sytuacji tej grupy dzieci poprzez zapewnienie dostępu do właściwych dla nich metod diagnostyki, leczenia i opieki zgodnie ze światowymi standardami.

Planowane działania w ramach kampanii mają zasięg ogólnopolski i potrwają do końca 2013 roku. Na potrzeby akcji skierowanej do rodziców powstał 30-sekundowy spot radiowy, layouty prasowe, baner internetowy, które informują o skali problemu oraz zachęcają do szybkiego zgłoszenia się z dzieckiem moczącym się w nocy do lekarza rodzinnego celem dokonania diagnostyki.

W ramach kampanii zostaną też zorganizowane w największych miastach w Polsce spotkania edukacyjne dla rodziców oraz indywidualne, bezpłatne badania konsultacyjne w placówkach medycznych.

Rok temu grupa ekspertów składająca się z przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej oraz Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej powołana przez Ministra Zdrowia, opracowała "Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego z dzieckiem moczącym się w nocy". Standardy są syntezą opublikowanych zaleceń International Children’s Continence Society (ICCS), międzynarodowego towarzystwa naukowego skupiającego specjalistów z wielu dziedzin medycyny zajmujących się zaburzeniami oddawania moczu u dzieci.