KE o bezpieczeństwie pacjentów: są osiągnięcia, ale nie na miarę potrzeb

Autor: RRX/Rynek Zdrowia • • 23 czerwca 2014 10:35

Komisja Europejska w opublikowanym pakiecie przepisów dotyczących bezpieczeństwa pacjenta uznała, że jest jeszcze wiele do zrobienia w zakresie przepisów wykonawczych dotyczących upodmiotowienia pacjentów, szczególnie w obszarze kształcenia i szkolenia pracowników opieki zdrowotnej.

O ile w zakresie kształtowania krajowych programów na rzecz bezpieczeństwa pacjentów oraz uruchomienia systemów umożliwiających pacjentom zgłaszanie niepożądanych skutków dla zdrowia poczyniono znaczne postępy, o tyle kształcenie i szkolenie pracowników opieki zdrowotnej w aspekcie upodmiotowienia pacjentów pozostawia wiele do życzenia.

Tymczasem szacuje się, że 8-12% pacjentów szpitali w UE pada ofiarą niepożądanych zdarzeń podczas korzystania z opieki zdrowotnej (są to m.in. zakażenia związane z opieką zdrowotną - około 25 % zdarzeń niepożądanych, błędy w stosowaniu leków, błędy chirurgiczne, awarie sprzętu medycznego, błędne diagnozy i brak reakcji w odpowiedzi na wyniki badań). Ponadto, według danych KE, 4,1 mln pacjentów rocznie w UE pada ofiarą zakażeń związanych z opieką zdrowotną, a przynajmniej 37 000 tys. osób umiera z tego powodu.

Europejski komisarz ds. zdrowia Tonio Borg powiedział: - Udając się do szpitala, nasi obywatele oczekują bezpiecznej opieki zdrowotnej. Dobra wiadomość jest taka, że większość państw członkowskich posiada już programy bezpieczeństwa pacjentów. Zła wiadomość jest taka, że pomimo poczynionych postępów, w placówkach opieki zdrowotnej wciąż dochodzi do zdarzeń mających niekorzystny wpływ na zdrowie pacjentów, a bezpieczeństwo pacjentów rzadko stanowi element szkolenia pracowników służby zdrowia. Musimy zatem podjąć wysiłki zmierzające do zapewnienia naszym obywatelom wyższego poziomu bezpieczeństwa w placówkach opieki zdrowotnej.

W pakiecie przepisów KE dotyczących bezpieczeństwa pacjenta nakreślono podejście Komisji i państw członkowskich UE do problemu bezpieczeństwa pacjentów, opisano dotychczasowe osiągnięcia w tym zakresie od 2012 r. oraz wskazano bariery, które należy pokonać, aby podnieść poziom bezpieczeństwa pacjentów zgodnie z założeniami zalecenia Rady z 2009 r.

Pakiet obejmuje trzy dokumenty: 1. sprawozdanie na temat wdrożenia zalecenia rady z 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, 2. badania eurobarometru na temat bezpieczeństwa pacjentów i jakości, 3. wyniki konsultacji publicznych, które trwały od grudnia 2013 r. do lutego 2014 r.

W komunikacie prasowym KE czytamy, że dokumenty opublikowane przez Brukselę zostaną uwzględnione w planach działań na poziomie UE dotyczących bezpieczeństwa pacjentów i jakości opieki zdrowotnej.

Więcej: www.ec.europa.eu

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum