KE chce wprowadzić kolejne limity dla substancji rakotwórczych

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 05 kwietnia 2018 17:39

Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie w UE limitów dla pięciu kolejnych substancji rakotwórczych, na które mogą być narażeni pracownicy w różnych zawodach.

KE chce wprowadzić kolejne limity dla substancji rakotwórczych. Fot. Archiwum

Unijna komisarz odpowiedzialna za zatrudnienie Marianne Thyssen powiedziała, że to kolejny ważny krok w walce z chorobami nowotworowymi związanymi z pracą i innymi istotnymi problemami zdrowotnymi w miejscu pracy. - Poprawi to ochronę ponad miliona pracowników w Europie i pomoże stworzyć zdrowsze i bezpieczniejsze miejsca pracy - dodała.

Komisja proponuje włączenie do dyrektywy dotyczącej czynników rakotwórczych i mutagenów nowych limitów dla pięciu rakotwórczych substancji chemicznych. Te limity określają maksymalne dopuszczalne stężenie rakotwórczych substancji chemicznych w powietrzu w miejscu pracy.

Propozycja dotyczy kadmu i jego związków nieorganicznych, berylu i jego związków nieorganicznych, kwasu arsenowego, a także nieorganicznych związków arsenu oraz formaldehydu.

Pierwsze trzy wymienione powyżej substancje są powszechnie stosowane m.in. w produkcji i rafinacji kadmu, produkcji akumulatorów niklowo-kadmowych, wytopie cynku i miedzi, odlewnictwie, produkcji szkła, tworzyw sztucznych, elektronice, budownictwie oraz recyklingu.

Wprowadzenie limitów ma nie tylko doprowadzić do zmniejszenia liczby nowotworów związanych z pracą, lecz również ograniczyć inne poważne problemy zdrowotne powodowane substancjami rakotwórczymi i mutagennymi. Na przykład narażenie na beryl oprócz raka płuc powoduje również nieuleczalną przewlekłą chorobę berylową (berylozę).

Z danych wynika, że nowotwory są główną przyczyną zgonów związanych z wykonywaną pracą - odpowiadają za 52 proc. takich zgonów rocznie. W przypadku chorób układu krążenia odsetek ten wynosi 24 proc., a w przypadku urazów - 2 proc. Nowotwory może powodować narażenie na działanie niektórych chemikaliów w miejscu pracy. Choroba nowotworowa jest wprawdzie chorobą złożoną i trudno jest jednoznacznie określić czynniki ją wywołujące, wiadomo jednak, że nowotworom spowodowanym narażeniem na działanie substancji chemicznych w miejscu pracy można zapobiec poprzez zmniejszenie lub wyeliminowanie takiego narażenia.

Aby zagwarantować pracownikom ochronę przed takimi zagrożeniami, UE przyjęła w 2004 r. dyrektywę 2004/37/WE w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów. Dyrektywa ta określa działania, które należy podjąć w celu wyeliminowania lub ograniczenia narażenia na rakotwórcze i mutagenne substancje chemiczne, a tym samym ma pomóc w zapobieganiu zawodowym chorobom nowotworowym i chorobom pokrewnym.

Propozycja KE musi zostać zaakceptowana przez PE i kraje członkowskie w ramach Rady UE. Jak dotąd takie limity zostały wprowadzone lub zaproponowane dla 21 substancji.

Z Brukseli Łukasz Osiński

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum