Ustawa o najniższych wynagrodzeniach dla medyków opublikowana w Dzienniku Ustaw. Podano współczynniki pracy

Autor: oprac. KM • Źródło: Dziennik Ustaw, Rynek Zdrowia22 czerwca 2021 16:05

Ustawa o najniższych wynagrodzeniach dla medyków została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Określa  tzw. współczynniki pracy, pozwalające ustalić zagwarantowane wynagrodzenia na etacie.

Ustawa o najniższych wynagrodzeniach dla medyków/Fot. Shutterstock
 • 21 czerwca została ogłoszona ustawa o sposobie ustalania najniższych wynagrodzeń w służbie zdrowia
 • Mimo protestów i apeli Sejm odrzucił poprawki Senatu, które zakładały wyższe współczynniki pracy, niż te proponowane przez resort zdrowia
 • Współczynniki określone w ustawie będą obowiązywać od 1 lipca

W Dzienniku Ustaw ogłoszono w poniedziałek, 21 czerwca, Ustawę z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

W ustawie zawarte zostały współczynniki wynagrodzeń przewidziane dla zawodów zajmujących się ochroną zdrowia. Współczynnik określa w jakim stosunku do średniej krajowej pozostaje najniższe wynagrodzenie osób z poszczególnych zawodów medycznych.

Finalne brzmienie ustawy to efekt prac Sejmu, który odrzucił zgłoszone przez Senat poprawki. Miały one na celu podniesienie wynagrodzeń w jeszcze większym stopniu, niż przewidywał resort zdrowia.

Pielęgniarki nie składają broni: "Jedno życie - jeden etat’’. Ptok: przygotowujemy drugą falę strajków i protestów

Oto współczynniki pracy

Współczynniki, jakie przewiduje ustawa dla osób z poszczególnych zawodów:

 • Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny - 1,31
 • Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny - 1,2
 • Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji - 1,06
 • Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta - 0,81
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–4, wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji: - 1,06
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–5 albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji - 0,81
 • Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - 1,06
 • Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym licencjat albo magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym licencjat albo magister położnictwa - 0,81
 • Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - 0,73
 • Fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–9 albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający średniego wykształcenia - 0,73
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, inny niż określony w lp. 6 i 10: 0,59

Tekst ustawy można znaleźć w Dzienniku Ustaw.

Rozstrzygnęło głosowanie w Sejmie 15 czerwca

15 czerwca odbyło się ostateczne głosowanie posłów nad nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Poprawki Senatu do ustawy  - w tym kluczowa poprawka nr 3 zakładająca wyższe współczynniki wyliczania wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia - zostały odrzucone.

Pielęgniarki podkreślały, że tym samym 232 parlamentarzystów nie przeszło ‘’testu wiarygodności polityka’’. Zdaniem pielęgniarek i położnych z OZZPiP, przegrana bitwa nie oznacza jednak przegranej wojny. Stąd plan kolejnych działań protestacyjnych i strajkowych w walce o godne warunki pracy i płac.

Ile zarabiają pielęgniarki w Polsce? Będziecie w szoku

Ustawa wywołała wiele kontrowersji

W ciągu ostatnich tygodni opinie na temat ustawy wygłaszali politycy i przedstawiciele zawodów medycznych.

- Mamy do czynienia z tak dramatyczną sytuacją, że za chwilę nie będzie miał kto pracować - mówił senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski podczas posiedzenia senackiej komisji zdrowia z 10 czerwca.

Dodał, że przez ostatnie 20 lat wyjechało z Polski co najmniej 20 tys. lekarzy. - Według informacji, które posiadam, stosunkowo biedna Polska zapłaciła za wykształcenie lekarzy dla bogatej Szwecji, Niemiec czy bogatej Francji - zaznaczył. - Co państwo proponujecie, żeby wprowadzić zastępowalność pokoleń? Co proponujecie, żeby pielęgniarek było więcej, a w sposób szczególny młode pielęgniarki chciały przychodzić do zawodu? I co proponujecie, żeby lekarze z Polski nie wyjeżdżali? - pytał senator.

Pielęgniarki nie składają broni

W ubiegłym tygodniu odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Głównym tematem było zatwierdzenie dalszych działań protestacyjnych i strajkowych w walce o godne warunki pracy i płac pielęgniarek i położnych.

Krystyna Ptok, przewodnicząca Związku poinformowała o najbliższych działaniach OZZPiP. Podała, że Zarząd Krajowy OZZPiP zobowiązał przewodniczącą Związku do skierowania zawiadomienia do Najwyższej Izby Kontroli w sprawie sprowadzenia przez władze RP zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia Polek i Polaków.

- Struktury OZZPiP kontynuują również procedurę sporów zbiorowych. Przygotowujemy drugą falę strajków i protestów - poinformowała w komunikacie Ptok. 

Czytaj też: Pielęgniarki pokazały paski z wypłat. Niektóre kwoty szokują

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum