Jest projekt rozporządzenia dotyczący porady pielęgniarskiej jako świadczenia gwarantowanego

Autor: WOK, PW/Rynek Zdrowia • • 25 marca 2019 20:03

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji w poniedziałek (25 marca) ukazał się projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zmiany dotyczą m.in. warunków udzielania porad pielęgniarskich i porad położnych jako świadczeń gwarantowanych.

Jest projekt rozporządzenia dotyczący porady pielęgniarskiej jako świadczenia gwarantowanego
FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

- Celem projektu rozporządzenia jest wyodrębnienie szczegółowych warunków realizacji porad pielęgniarskich i porady położnej, w tym dookreślenie zakresu czynności wykonywanych samodzielnie oraz opisanie ich organizacji - informuje resort zdrowia.

MZ podaje, że „wprowadzenie do rozporządzenia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357, z późn. zm.) przepisów wyodrębniających warunki realizacji porad pielęgniarskich i porad położnej ma na celu dookreślenie okoliczności, w których możliwe jest:

1. Zwiększenie samodzielności i niezależności pielęgniarki lub położnej.

2. Wykonywanie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.

3. Samodzielne ordynowanie niektórych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych oraz wypisywanie recept - w realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

- Przedstawione w projekcie rozporządzenia rozwiązanie dotyczące wyodrębnienia szczegółowych warunków realizacji świadczeń gwarantowanych realizowanych przez pielęgniarki, tj. porady pielęgniarskiej, stanowi ponadto realizację postulatów ujętych w Porozumieniu z dnia 9 lipca 2018 r. zawartym pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, w zakresie wyodrębnienia warunków realizacji porady pielęgniarskiej w wykazie świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach” - wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia.

Szczegóły i treść projektu: legislacja.rcl.gov.pl

MZ: to usprawni funkcjonowanie systemu
- Celem rozszerzenia uprawnień zawodowych pielęgniarek i położnych jest przede wszystkim usprawnienie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i ułatwienie pacjentom, w tym osobom starszym, niepełnosprawnym, dostępu do świadczeń zdrowotnych, które wymagają bezpośredniej i pilnej interwencji bez konieczności bezpośredniego i osobistego zaangażowania personelu lekarskiego - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Resort zdrowia przypomina, że „dotychczas szczegółowe warunki realizacji świadczeń pielęgniarskich i świadczeń położnej, w tym zakres czynności i organizacja porad pielęgniarskich nie były wyodrębnione w wykazie świadczeń gwarantowanych pomimo ich realizacji. Celem nowej regulacji jest ich usankcjonowanie.

- Zgodnie z przyjętym rozwojem zawodu, zarówno w Rzeczypospolitej Polskiej jak i w krajach europejskich, pielęgniarki i położne zapewniają opiekę pielęgniarską w zdrowiu i chorobie, koncentrując swoje działania na promowaniu zdrowia i zapobieganiu chorobom wśród osób, rodzin oraz społeczeństwa, a także wspieraniu rodziny w opiece nad osobą przewlekle chorą - wskazuje MZ.

Pracodawcy RP: "pielęgniarki gabinetowe" - do koszyka
W swoim niedawnym stanowisku Pracodawcy RP wskazywali, że “wizyta pacjenta powinna rozpoczynać się od porady pielęgniarskiej, a kiedy konieczna jest tylko kontynuacja recepty lub skierowanie na badanie diagnostyczne - na niej się kończyć. To rozwiązanie wymaga jednak finansowania i wpisania w koszyk świadczeń”.

Znaczenie porad pielęgniarskich w systemie ochrony zdrowia powinno zostać docenione już dawno - szczególnie w podstawowej opiece zdrowotnej - piszą Pracodawcy RP w stanowisku zawartym w informacji prasowej przekazanej mediom.

Wizyta pacjenta powinna rozpoczynać się od porady pielęgniarskiej, a kiedy konieczna jest tylko kontynuacja recepty lub skierowanie na badanie diagnostyczne - na niej się kończyć - przekonują.

Pracodawcy RP zauważają, że wprowadzenie do systemu ochrony zdrowia "pielęgniarki gabinetowej", udzielającej pacjentom prostych porad i wypisującej leki jest możliwe tylko poprzez wpisanie odpowiednich wymagań do koszyka świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz zapewnienie odpowiedniego finansowania

Czy opieka specjalistyczna również powinna obejmować poradę pielęgniarską? - stawiają pytanie Pracodawcy RP. Sugerują: - Wiele zależy od konkretnych rozwiązań, jakie zaoferuje resort zdrowia. Wydaje się jednak, że tworzenie sztywnych wymagań przy obecnych brakach kadrowych nie jest wskazane.

Zdaniem Pracodawców RP, należałoby raczej uelastycznić rozwiązania w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z uwzględnieniem porady pielęgniarskiej, jak również zastanowić się przy tej okazji nad ewentualnym rozszerzeniem kompetencji pielęgniarskich.

Przypomnijmy, że Ministerstwo Zdrowia już od ubiegłego roku zapowiada wprowadzenie porady pielęgniarskiej. Pielęgniarki miałyby przyjmować pacjentów, wykonywać badania fizykalne, zlecać badania kontrolne, decydować o przedłużeniu recepty. Lekarze wykonywaliby wobec pielęgniarek funkcję konsultacyjną. Gdyby pielęgniarka uznała to za konieczne, kierowałaby pacjenta do lekarza.

- Pielęgniarki są gotowe na przyjmowanie nowych kompetencji, ale sam fakt, że dostaniemy odpowiednie narzędzia do opieki nad pacjentem nie oznacza, że będziemy je w pełni wykorzystywać - uważa Katarzyna Kowalska, prezes Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe.

Wycena będzie adekwatna do odpowiedzialności?
Jak przypominała podczas podczas sesji "Opieka pielęgniarska w Polsce" w trakcie IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Katowice, 7-8 marca 2019 r.), wypisywanie recept przez pielęgniarki do dzisiaj nie jest wycenione. Niektóre prywatne firmy próbują wyceniać tę pracę. Jak powiedziała prezes Kowalska "jedna z firm" płaci pielęgniarkom za ordynowanie leków i przedłużanie recept 2 złote. - To nie jest płaca równoważąca odpowiedzialność, jaką ponosi pielęgniarka - tłumaczyła, wyjaśniając powody, dla których pielęgniarki niechętnie sięgają po nowe kompetencje.

Jak dodała, pielęgniarki oczekują, że wycena zapowiadanej porady pielęgniarskiej, a więc m.in. badania fizykalnego pacjenta i wypisania recepty, będzie adekwatna do odpowiedzialności.

Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych stwierdziła, że pielęgniarki nie boją się brania odpowiedzialności za wypisywanie recept. - Tylko pielęgniarki już mają dość sytuacji, w których nakładano na nie dodatkowe obowiązki, ale nie gratyfikowano za to finansowo - podsumowała.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum